course-details-portlet

TFY4291 - Laserfysikk og ulineær optikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 50/100 1 timer G
Arbeider 25/100
Arbeider 25/100

Faglig innhold

Fysiske prinsipper, laser, ikke-lineær optikk, laserfysikk og samspillet av vekselvirkning mellom lys og materie. For ytterligere detaljer, se beskrivelse på engelsk under Course content.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:

Studentene skal:

-Være fortrolige med virkemåte og oppbygning av lasere

- Vite om egenskapene til laserstråling, og hvordan laserstråler propagerer gjennom optiske materialer og komponenter

- Kjenne til forskjellige lasertyper

- Være fortrolige med hvordan andreordens ulineær respons i krystaller kan brukes til å konvertere laserstråling fra en bølgelengde til en annen. Det vil legges vekt på intuitiv forståelse gjennom enkle matematiske beskrivelser

Ferdighetsmål:

Studentene skal kunne:

- Beregne egenskaper til sortlegemestråling ved forskjellige temperaturer

- Estimere linjebredder og effektive tverrsnitt for ulike overganger

- Beregne terskler og uteffekter i forskjellige lasermedier, og estimere pulsenergier og pulsvarigheter i Q-svitsjede lasere

- Beregne hvordan dispersjon påvirker ultrakorte laserpulser i optiske materialer

- Beregne hvordan gaussiske stråler propagerer i fritt rom

- Velge laser med riktige parametere for spesifikke applikasjoner i deres interessefelt

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og demonstrasjoner, obligatoriske øvinger og prosjektarbeid. Emnet undervises på engelsk (dersom internasjonale mastergradsstudenter følger emnet). Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Mer om vurdering

Delvurdering: muntlig eksamen (50%), og to arbeider som teller 25 % hver: lab-demontrasjoner/-øvelser (25%) og et prosjektarbeid/presentasjon av et valgfritt undervisningstema (25%).

Ettersom undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, vil eksamen også bli gitt på engelsk.

Utsatt eksamen i august (kan foregå på Zoom).

Kursmateriell

Forelesningsnotater og e-bøker tilgjengelig via NTNUs bibliotek. Eget kompendium kan bestilles.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kondenserte mediers fysikk
 • Elektronikk
 • Elektronikk og telekommunikasjon
 • Generell fysikk
 • Optikk og kondenserte mediers fysikk
 • Medisinsk fysikk
 • Elektro-optikk/bio-optikk
 • Astrofysikk
 • Strålingsbiofysikk/strålebiologi
 • Biomedisinsk teknikk
 • Teoretisk faststoff-fysikk
 • Polymerfysikk
 • Molekylær biofysikk
 • Petrofysikk
 • Elektron- og ionefysikk
 • Anvendt optikk
 • Elektroteknikk
 • Petroleumsgeofysikk
 • Strålingsfysikk
 • Biofysikk og medisinsk teknologi
 • Material- og faststoffysikk
 • Biofysikk
 • Faste stoffers fysikk
 • Kvanteoptikk
 • Optikk
 • Teoretisk fysikk
 • Elektrofag
 • Fysikk
 • Geofysikk
 • IKT
 • Ingeniør
 • Nanoteknologi
 • Naturfag
 • Realfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 25/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 25/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 G
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 50/100 G
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU