course-details-portlet

TFY4240 - Elektromagnetisk teori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Elektrostatikk. Speilingsmetoden, separasjon av variabler, Green-funksjoner. Multipolutviklinger. Elektrisk felt i stoff. Magnetostatikk. Magnetfelt i stoff. Elektromotorisk kraft, elektromagnetisk induksjon. Maxwells ligninger. Bevaringslover for ladning, energi, impuls og dreieimpuls. Elektromagnetiske bølger. Potensial og felt, gaugetransformasjoner. Stråling fra dipoler og ladninger i bevegelse. Relativitetsteori.

Læringsutbytte

Kunnskapar:Kandidaten har vidaregåande kunnskapar om- elektromagnetiske fenomen i vakuum og material- matematiske metodar for å analysera slike fenomenKandidaten har kunnskapar om konseptet bevaringslover i elektromagnetisme.Ferdigheiter:Kandidaten skal kunna løysa problem i elektromagnetisme ved å bruka relevante matematiske verktøy og metodar, inkludert- vektorkalkulus på eit vidaregåande nivå- speglingsmetoden, separasjon av variablar, og Green-funksjonarKandidaten skal kunna skriva kode for å løysa elektromagnetiske problem numerisk. Generell kompetanse: Kandidaten skal få trening i å skriva ein vitskapleg rapport.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger. Obligatorisk programmeringsprosjekt med skriftlig rapport. Emnet vil bli undervist på engelsk ved behov. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjekt

Mer om vurdering

Utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen i august) kan bli endret fra skriftlig til muntlig. Når undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, kan det tenkes at eksamen vil bli gitt kun på engelsk.

Kursmateriell

Vil bli oppgitt ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF4060 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 22.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 64
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU