course-details-portlet

TFY4215 - Innføring i kvantefysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C
Semesterprøve 1 timer
Semesterprøve 1 timer

Faglig innhold

Innføring i kvantemekanikk. Schrödingerligningen. Kvantemekaniske postulater. Partikkel i boks og brønnpotensial. Harmonisk oscillator. Endimensjonal spredning, tunneleffekt. Dreieimpuls. Hydrogenatomet. Atomer og molekyler. Molekylfysikk.

Læringsutbytte

Studenten skal:
- kjenne til hovedtrekkene i historikken rundt utviklingen av kvantemekanikken,
- mestre sentrale begrep som operatorer, egenfunksjoner, egenverdier og Schrödingerligningen, og vite hvordan disse inngår i den kvantemekaniske teorien,
- lære hvordan en kan formulere teorien ved hjelp av et sett med grunnpostulater og sentrale teoremer, der utvikling i egenfunksjoner, stasjonære og ikke-stasjonære tilstander og kompatible observable og simultane egenfunksjoner spiller en sentral rolle,
- lære å bruke formalismen, først på enkle endimensjonale systemer som potensialbrønner, harmonisk oscillator og spredning i en dimensjon, senere på tredimensjonale systemer, f.eks tredimensjonal oscillator og hydrogenatomet,
- lære å anvende kvantemekanikk på atomer og molekyler.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Regneøvinger

Mer om vurdering

Ved kontinuasjonseksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

P.C. Hemmer: Kvantemekanikk, Tapir 2000. B.H. Bransden & C.J. Joachain: Quantum Mechanics, Prentice Hall, 2nd edition, 2000. Forelesningsnotater. D. J. Griffiths: Introduction to Quantum Mechanics, 2nd edition.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF4048 7.5
FY1006 7.5 01.09.2008
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2019

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 03.06.2019 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Semesterprøve 01.03.2019 12:45 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 0
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 0
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 0
SL238 Sluppenvegen 14 0
Vår ORD Semesterprøve 22.03.2019 12:45 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL238 Sluppenvegen 14 0
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 0
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 0
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 0
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU