TFY4215 - Innføring i kvantefysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Semesterprøve 1 timer
Semesterprøve 1 timer
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Innføring i kvantemekanikk. Schrödingerligningen. Kvantemekaniske postulater. Partikkel i boks og brønnpotensial. Harmonisk oscillator. Endimensjonal spredning, tunneleffekt. Dreieimpuls. Hydrogenatomet. Atomer og molekyler. Molekylfysikk.

Læringsutbytte

Studenten skal:
- kjenne til hovedtrekkene i historikken rundt utviklingen av kvantemekanikken,
- mestre sentrale begrep som operatorer, egenfunksjoner, egenverdier og Schrödingerligningen, og vite hvordan disse inngår i den kvantemekaniske teorien,
- lære hvordan en kan formulere teorien ved hjelp av et sett med grunnpostulater og sentrale teoremer, der utvikling i egenfunksjoner, stasjonære og ikke-stasjonære tilstander og kompatible observable og simultane egenfunksjoner spiller en sentral rolle,
- lære å bruke formalismen, først på enkle endimensjonale systemer som potensialbrønner, harmonisk oscillator og spredning i en dimensjon, senere på tredimensjonale systemer, f.eks tredimensjonal oscillator og hydrogenatomet,
- lære å anvende kvantemekanikk på atomer og molekyler.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Regneøvinger

Mer om vurdering

Ved kontinuasjonseksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

P.C. Hemmer: Kvantemekanikk, Tapir 2000. B.H. Bransden & C.J. Joachain: Quantum Mechanics, Prentice Hall, 2nd edition, 2000. Forelesningsnotater. D. J. Griffiths: Introduction to Quantum Mechanics, 2nd edition.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF4048 7.5
FY1006 7.5 01.09.2008

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Gjennomføres digitalt Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen INSPERA 100/100 C 03.06.2019 15:00 SL271 , SL238 , SL310 lilla sone , SL310 blå sone , SL310 turkis sone , SL274
Vår ORD Semesterprøve INSPERA 01.03.2019 12:45 SL110 lilla sone , SL110 hvit sone , SL110 turkis sone , SL238
Vår ORD Semesterprøve INSPERA 22.03.2019 12:45 SL238 , SL311 lyseblå sone , SL311 brun sone , SL311 orange sone
Sommer UTS Skriftlig eksamen INSPERA 100/100 C 08.08.2019 09:00 SL310 lilla sone , SL215 , SL120 blå sone
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.