course-details-portlet

TFY4195 - Optikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Studenten skal få en introduksjon til optikk som fagdisiplin og dens rolle i det moderne samfunnet.

Studenten skal beherske den geometriske optikktilnærmelsen, inkludert Gauss tynne linselov, Fermats og Huygens prinsipper, og paraksial matriseformalisme for brytende og reflekterende optiske flater. Studenten skal kunne analysere typiske optiske avbildende systemer, med vekt det menneskelige øyet, kamera, teleskop og mikroskop.

Bølgeoptikkdelen av kurset skal gi studenten grunnkunnskaper innen interferometri, polarisasjon, diffraksjon og oppløsning, og kjennskap om koherente og ikke-koherente lyskilder. Studenten skal kunne analysere og beregne interferens mellom planbølger og kulebølger, refleksjon og transmisjon av planbølger, og optisk bølgeledning innen tynne flater og fibrer. Studenten skal være kjent med lysets polarisasjon og dets forandring ved refleksjon og transmisjon. Studenten vil bli kjent med betingelsene for nær og fjern-felt diffraksjon og kunne regne på fjern-felt diffraksjon fra gitre og enkle aperturfunksjoner.

Læringsutbytte

Studenten skal få en introduksjon til optikk som fagdisiplin og dens rolle i det moderne samfunnet. Studenten skal beherske den geometriske optikktilnærmelsen, inkludert Gauss tynne linselov, Fermats og Huygens prinsipper, og paraksial matriseformalisme for brytende og reflekterende optiske flater. Studenten skal kunne analysere typiske optiske avbildende systemer, med vekt det menneskelige øyet, kamera, teleskop og mikroskop. Bølgeoptikkdelen av kurset skal gi studenten grunnkunnskaper innen interferometri, polarisasjon, diffraksjon, og kjennskap om koherente og ikke-koherente lyskilder. Studenten skal kunne analysere og beregne interferens mellom planbølger og kulebølger, refleksjon og transmisjon av planbølger, og optisk bølgeledning innen tynne flater og fibrer. Studenten skal oppnå inngående kunnskap om lysets polarisasjon og dets forandring ved refleksjon og transmisjon. Studenten vil bli kjent med betingelsene for nær og fjern-felt diffraksjon og kunne regne på fjern-felt diffraksjon fra gitre og enkle aperturfunksjoner. Studenten skal være kjent med og kunne redogjøre for begrep som numerisk aperture, F-tall, oppløsning og bildekvalitet for optiske systemer som følger av diffraksjon.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (digital distanseundervisning), regneøvinger, obligatoriske laboratorieøvinger og innleveringsoppgaver. Emnet undervises på engelsk. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen i august) kan bli endret fra skriftlig til muntlig. Hvis undervisningen gis på engelsk, kan eksamen bli gitt kun på engelsk.

Kursmateriell

Lærebok: Pedrotti 'Introduction to Optics' - 3rd ed. (Pearson; 2007).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF4040 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2022

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Optikk
  • Fysikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering
28.05.2022

Innlevering
28.05.2022


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU