TFY4109 - Fysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Generell innføring i newtonmekanikk inkludert svingninger og mekaniske bølger, samt spesiell relativitetsteori. Newtons bevegelsesligninger. Bevarelse av energi, impuls og dreieimpuls. Mekaniske svingninger. Mekaniske bølger, lyd. Gravitasjon. Spesiell relativitetsteori. Eksperimentelle arbeidsmåter, metoder for måling av fysiske størrelser, databehandling, tolkning og dokumentasjon.

Læringsutbytte

Overordnet læringsmål:
Gjennom basisemnet i fysikk skal studenten opparbeide en forståelse av fysikk som vitenskapelig disiplin, ulike fysiske fenomener og naturvitenskapelige tenkemåter og metoder. Videre skal studenten lære å beskrive fysiske fenomener med matematiske metoder og benytte disse metodene som basis for emner som realiserer spesifikke metodemessige læringsmål i sitt studieprogram.

Detaljerte læringsmål:
Gjennom basisemnet i fysikk skal studenten:
- Etablere en grunnleggende forståelse av fysiske fenomener og fysikk som vitenskapelig disiplin, blant annet gjennom bruk av matematikk (vektor-, integral- og differensialregning).
- Etablere en grunnleggende forståelse for og innsikt i fysikkens vitenskapelige metode.
- Tilegne seg kunnskap til å se grunnleggende sammenhenger mellom ulike fysiske fenomener og praktiske anvendelser.
- Lære et relevant begreps- og formelapparat.
- Opparbeide et faglig grunnlag og en metodisk forståelse som etterfølgende emner kan bygge videre på. - Få trening i å bruke IKT-verktøy for matematisk modellering og numeriske beregninger.
- Opparbeide forståelse for fysikkens grunnleggende betydning i ingeniørfagene og i egen utdanning.
- Lære å gjøre rede for grunnleggende fysiske fenomener.
- Få erfaring med eksperimentelt arbeid og usikkerhetsanalyse.
- Få trening i å skrive en vitenskapelig rapport.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske regneøvinger, obligatoriske laboratorieøvinger. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieøvinger
  • Regneøvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Engelsk:
Young & Freedman: University Physics.
Norsk:
Lien & Løvhøiden: Generell fysikk, Bind 1: Mekanikk.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TFY4102 5.0 01.09.2017
TFY4104 5.0 01.09.2017
TFY4106 5.0 01.09.2017
TFY4108 5.0 01.09.2017
TFY4115 5.0 01.09.2017
TFY4120 5.0 01.09.2017
TFY4125 5.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 14.12.2016 09:00 A , K4 , R73 , R D1-185 Datasal
Sommer KONT Skriftlig eksamen 100/100 C 19.08.2017 09:00 H3 Rom 511 , KJL21 , KJL3
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.