course-details-portlet

TFE4930 - Electronic Systems Design, masteroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Læringsutbytte

KUNNSKAPER: Kandidaten har etter gjennomføring av masteroppgaven fått dybdekunnskap innen et valgt tema innen Elektronisk systemdesign og innovasjon. FERDIGHETER: Masteroppgaven gir kandidaten ferdigheter i å gjennomføre et omfattende selvstendig prosjekt, samt den nødvendige arbeidsmetodikk og evne til presentasjon av resultater. Kandidaten skal tilegne seg evnen til å fordype seg i et spesifikt tema innen valgt fagområde basert på vitenskapelige arbeidsmetoder, bl.a. ved å innhente kompletterende kunnskap gjennom litteraturstudier og annet kildesøk og kombinere dette med egen kunnskap. Videre skal studenten lære å gjennomføre et større selvstendig prosjektarbeid, inklusive å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportere delresultat og skrive masteroppgaven. GENERELL KOMPETANSE: - kandidaten kan strukturere og presentere resultater av et selvstendig forskningsprosjekt i en trykket master rapport.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig masteroppgave med veiledning. Masterarbeidet skal dokumenteres med en skriftlig master avhandling og en obligatorisk presentasjon. Emnet vurderes basert på innlevert master avhandling.

Mer om vurdering

I oppgaven skal det reflekteres over oppgavens bærekraftsrelevans med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Electronic Systems Design (MSELSYS)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elektronikk
  • Telekommunikasjon
  • Elektronikk og telekommunikasjon
  • Elektroteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Masteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU