course-details-portlet

TF101321 - Varme- og strømningslære

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer D

Faglig innhold

Emnet inneholder tre hoveddeler: 1. Grunnleggende termodynamikk/varmelære: Grunnleggende begreper (temperatur, trykk, indre energi og entalpi, spesifikke egenskaper og størrelser); energiregnskap for ulike energiformer med termodynamikkens første hovedsetning for åpne og lukkede systemer.

2. Termiske maskiner og prosesser: Kretsprosesser for varmekraftmaskiner og kuldeanlegg. Forbrenningsmotorer, drivstoff og forbrenning. Termodynamikkens andre hovedsetning - termiske virkningsgrader. Klimakontroll og luftkondisjonering.

3. Grunnleggende strømningslære: Strømning i rør, laminær og turbulent strømning. Trykktap i rørsystemer. Pumper, driftspunkt og regulering av ytelse. Begrepet kavitasjon og tiltak for å unngå kavitasjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Etter endt kurs skal studenten kunne gjøre rede for grunnleggende tema og terminologi innenfor varme- og strømningslære, varmetekniske maskiner og prosesser.

Ha grunnleggende forståelse av at gasser/væsker opptrer i væske- eller gassfase, samt hvilke egenskaper som er knyttet til hver fase og faseovergang.

Ha grunnleggende forståelse for energi og effekt i form av varme og arbeid, samt overgang og omforming mellom de ulike energiformene.

Grunnleggende forståelse for ulike drivstoffer, forbrenningsprosesser, samt avgassutslipp.

Kunne demonstrere forståelse av strømning i rørsystemer, og egenskaper til pumper.

Kunne redegjøre for skrogmotstand og propulsjon.

Ferdigheter: Etter endt kurs skal studenten kunne analysere og beregne enkle termodynamiske prosesser og gjennomføre beregninger av rørsystemer og pumper.

Kunne forstå og være med på vurderinger, inklusive overslagsberegninger av driftstilstander, energibalanser, virkningsgrader, energiforbruk, og karakteristiske trekk ved varmekraftmaskiner, kompressorer, og kulde-anlegg/varmepumper.

Kunne bruke kunnskapen om væsker og gassers egenskaper til å utføre enkle beregninger/vurderinger av lastens omgivelser og atmosfære og vurdere nødvendige tiltak.

Skal kunne benytte formelverk, tabeller, diagram og programvare til å gjøre overslagsberegninger.

Kunne gjøre vurderinger av pumpevalg og driftsmåter for pumper.

Generell kompetanse: Etter endt kurs skal studenten kunne delta aktivt i faglige diskusjoner med mannskap og ekspert-miljøer knyttet til emner i faget og ha evne til å dele sin kunnskap og erfaringer med andre, samt bidra til utvikling av god praksis.

Bruke en grunnleggende kompetanse til å tilegne seg ytterligere kompetanse på fagområdet og tilstøtende fagområder.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: Forelesninger og regneøvinger. Innlevering av obligatoriske oppgaver. Obligatoriske arbeidskrav: 3/4 av øvingene må være innlevert og godkjent innen tidsfrist. Laboratorieøvinger med innlevering av rapport.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oblig

Mer om vurdering

Tillatte hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen: Formelsamling, godkjent kalkulator. Utsatt eksamen arrangeres i påfølgende semester og gjennomføres som muntlig eksamen med varighet ca.20 minutter.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)
Nautikk (353YV)

Kursmateriell

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Nautikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 15.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
G328A Gnisten/Fagskolen 18
G331 Gnisten/Fagskolen 18
G328B Gnisten/Fagskolen 4

Vurderingsordning: Muntlig eksamen (kont)

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår UTS Muntlig eksamen (kont) 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU