course-details-portlet

TET4195 - Høyspenningsanlegg

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir en grundig innføring i teknologiene som anvendes i brytere, kabler og krafttransformatorer. I bryterdelen beskrives blant annet koblingsoverspenninger, den elektriske lysbuen, brytemedier (SF6, vakuum, luft, olje), bryterkonstruksjoner, sikringer, samt kapslede og luftisolerte koblingsanlegg. Kabeldelen omhandler forskjellige kabelkonstruksjoner, belastningsevne, korrosjon, endeavslutninger og skjøter. Transformatordelen tar for seg transformatorens isolasjonssystem, påkjenninger ved transiente overspenninger, termiske forhold, vern, egenskapene til ulike koblingsgrupper, samt prøvenormer.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten kunne gjøre rede for:
- oppbygging, virkemåte og drift av brytere, kabler og transformatorer
- hvilke materialer som brukes i brytere, kabler og transformatorer og hvorfor disse materialene velges
- de elektriske, mekaniske og termiske påkjenningene brytere, kabler og transformatorer utsettes for.

Ferdigheter:
Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten kunne:
- delta i planlegging og spesifikasjon av koblingsanlegg, transformatorstasjoner og kabelanlegg i høyspenningsnettet
- drifte enkle koblingsanlegg, transformatorstasjoner og kabelanlegg
- delta i design og produktutviklingsprosjekter for brytere, transformatorer og kabler
- drive markedsføring og salg av brytere, kabler og transformatorer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger. Det arrangeres ekskursjon til norske produsenter av kabler, transformatorer og brytere. Emnet undervises på engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til en kombinasjon av muntlige og skriftlige oppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • Regneøvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kompendiesamling.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE1075 7.5
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2014

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Elkraftteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elkraftteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 19.05.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Sommer KONT Muntlig eksamen 100/100 11.08.2014
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU