course-details-portlet

TET4105 - Elektriske kraftsystemer 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjekt 1 20/100
Skriftlig skoleeksamen 60/100 4 timer D
Prosjekt 2 20/100

Faglig innhold

Innføring i de grunnleggende karakteristiske egenskaper og komponenter i elektriske kraftnett. Analyse av elektriske kraftnett ved stasjonære forhold.

Dette omfatter:

 • Trefasesystemet og per fase representasjon
 • Transmisjonsnett og distribusjonsnett med tilhørende koblingsanlegg, transformatorstasjoner, linjer/kabler og andre komponenter
 • Symmetriske og usymmetriske nett
 • Spenningsfall, tap og kompensering i punkt til punkt overføring
 • Induktans og kapasitans av kabler
 • Modellering av transmisjonslinjer
 • Last- og kortslutningsberegninger
 • Krafttransformatorens egenskaper og ekvivalentskjema
 • Per unit beskrivelse
 • Lastflytberegninger
 • Utviklinger i fremtidens elektriske energisystemer

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha fullført emnet skal studentene:

 • ha grunnleggende kunnskaper om elektriske kraftnett
 • kjenne grunnleggende egenskaper og oppbygging av kraftsystemer
 • forstå de viktigste fysiske og tekniske egenskaper av kraftnettet
 • kunne de mest grunnleggende metoder for å kunne regne på kraftoverføring

Ferdigheter

Studentene skal kunne:

 • grunnleggende ferdigheter om drift av kraftnett
 • utføre kortslutnings- og lastberegninger
 • anvende per unit modeller og admittansmatriser
 • gjennomføre lastflytberegninger Generell kompetanse
 • anvende analysemetoder
 • arbeide selvstendig og i grupper

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Prosjektoppgaver basert på gruppearbeid (A/F). Øvinger og prosjektoppgaven må være levert for å få adgang til avsluttende eksamen. Obligatoriske arbeidskrav opplyses om ved emnets oppstart.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øving

Mer om vurdering

Delvurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I vurderingen inngår avsluttende skriftlig eksamen (60%) og to prosjekt (20% pr. prosjekt). Resultatet for delene angis i A-F karakter, som beregnes om til en endelig sluttkarakter.

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent og prosjekt må være bestått for å kunne delta på eksamen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår.

Tillatt hjelpemiddel på eksamen, hjelpemiddelkode D. Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt. I tillegg er kalkulator Casio fx-991EX godkjent.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IELEG2118 7.5 HØST 2022
IELET2118 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Elkraftteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektrisk energi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 D 27.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL274 Sluppenvegen 14 3
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 18
SL271 Sluppenvegen 14 1
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 3
SL510 Sluppenvegen 14 51
Høst ORD Prosjekt 1 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Prosjekt 2 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 60/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU