course-details-portlet

TEP5100 - Industriell økologi, prosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet bruker systemanalyse av miljøproblemer fra en teknisk, økonomisk og industriell perspektiv. Emnet gjør bruk av livssyklusanalyse, kryssløpsanalyse, systemteknikk, materialstrømsanalyse, kostnad-nytte analyse, risikovurdering og relaterte metoder. Emnet fokusserer på tekniske systemer, produkter, husholdninger eller organsasjoner. Oppgaven kan gjerne knyttes opp mot en ekstern bedrift.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenten skal ha kunnskaper om:
- Hvordan problemstillingen tatt opp i prosjektet har blitt besvart tidligere fra forskjellige perspektiver(teknisk, økologisk, økonomisk, juridisk, strategisk/selskapelig).
- Teori og metoder innenfor industriell økologi relatert til problemstillingen.

Ferdigheter:
Studenten skal kunne:
- Skape en oversikt om problemstillingen og metoder som har vært brukt tidligere med hjelp av litteraturstudium og ekspertintervjuer.
- Formulere konkrete spørsmål som bør bevares.
- Velge og bruke tilstrekkelige transparente(reproduserbare) metoder for å bedre forstå det valgte system og besvare spørsmål. - Kritisk vurdere data og usikkerheter.
- Reflektere over konsekvenser av ulike tiltak og deres prioritering. - Trekke konklusjoner fra egne studier med hensyn til metoder og praktiske konsekvenser.
- Kommunisere resultatene på en effektiv måte (skriftlig og muntlig).

Generell kompetanse: Være i stand til å forstå forskningsspørsmål og et vitenskapelig tilnærming og kunne levere bidrag til forskning.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning.

Kursmateriell

Defineres i samråd med faglærer, tilpasset prosjektet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2015

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

-

Fagområde(r)
  • Industriell økologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:
  • Edgar Hertwich
Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU