course-details-portlet

TEP4240 - Systemsimulering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer
Arbeider 30/100

Faglig innhold

Fellestrekk mellom de forskjellige energidomene; opplæring og trening i systematisk modellering og simulering; numerisk løsning av likningssystemer, i hovedsak ett sett av ordinære differensialligninger. Matlab som verktøy for matematisk formulering, simulering og presentasjon av resultater; oppgaver og eksempler av mekaniske, hydrauliske, termiske og termodynamiske systemer; angrepsmåte ved henholdsvis design og analyse av energisystemer; analyse av pådrag og respons; innføring i optimaliseringsteknikker; introduksjon i bruk av noen avanserte kommersielle dataprogrammer for feltberegninger og systemsimulering.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Emnet skal gi studenten kunnskap om:
- dynamiske systemer, båndgraf metoden, herunder:
matematisk modellering av lineære og ikke-lineære elementer: kilder, resistanser, inertanser, fjæringer,
- matematisk modellering av koblinger, både transformere og gyratorer, mellom translatoriske, roterende, strømningsmekaniske og elektriske komponenter,
- formulering, programmering og simulering av sett av koblede, ikke-lineære ordinære dynamiske 1.ordens differensiallikninger

Emnet skal gi studenten innsikt i:
- optimalisering av ingeniørproblemer,
- bruk av tilgjengelig programvare for å beskrive og simulere dynamiske systemer.

Ferdigheter:
Emnet skal gjøre studenten i stand til å:
- kunne identifisere og modellere elementer i tekniske apparater der problemstillingen involverer flere ulike ingeniørfag,
- ta hensyn eventuelle til ikke-lineariteter i modellene,
- koble sammen disse elementene på en matematisk form,
- programmere, simulere og optimalisere slike problemstillinger.

Generell kompetanse:
Emnet skal gi studenten:
erfaring i å modellere , programmere, simulere og analysere dynamiske ingeniørproblemer der flere fagfelt er representert.
En arbeidsmetodikk for å bryte ned komplekse apparater til enkle modell-elementer og formulere disse matematisk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger, bruk av Matlab, semester- og prosjektoppgave. Studentene jobber i grupper á 3-5 studenter gjennom hele semesteret. Fremdriften i prosjektarbeidet presenteres jevnlig i plenum og vil til slutt vurderes etter en gruppevis presentasjon. Undervisningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjekt
  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kompendier som blir gjort tilgjenglig gjennom It's:learning-portalen.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO7040 7.5
TMR4275 3.7 01.09.2015
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2013

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 1
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

-

Fagområde(r)
  • Energi- og prosessteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 70/100 18.12.2013 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Skriftlig eksamen 70/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU