course-details-portlet

TEP4225 - Energi og miljø

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og øvinger
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 40/100
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer

Faglig innhold

Miljøet som rammebetingelse for energi. Energiressurser og energibruk, oversikt. Elektrisk energi, produksjonsformer og miljøkonsekvenser. Varme og kulde, produksjonsformer og miljøkonsekvenser. Energiomvandlinger i industri og bygninger. Transport av fjernvarme og gass. Elektrisk energi, teknologi, energibærer og infrastruktur. Elektrisk kraftoverføring, fysikken, elmarked og prisdannelse. Planlegging og dimensjonering av varmeforsyning. Energibalanse og miljøregnskap.

Læringsutbytte

Emnet skal belyse sammenhengen mellom energi og miljø, gi grunnleggende kunnskaper om ulike former for produksjon, transport og anvendelse av elektrisitet og varme/kulde. Det legges vekt på de miljøkonsekvenser som følger av ulike energibærere og tekniske løsninger. Emnet skal være en innføring i sentrale utfordringer og teknologier og dermed danne en ramme for det videre studiet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger, laboratorieoppgaver, problembaserte oppgaver, ekskursjoner. Prosjektoppgaven i førstesemesteropplegget "Teknostart" inngår som en del av emnet.
I vurderingsgrunnlaget inngår
1. Skriftlig eksamen som teller 60%
2. To problembaserte oppgaver som organiseres som gruppearbeid og avsluttes med presentasjon som teller 40%.
5 av 8 regneøvinger må være godkjent for å få adgang til eksamen.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Kursmateriell

Kompendium.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO7005 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2011

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Elkraftteknikk
  • Energi- og prosessteknikk
  • Industriell økologi
  • Industriell økonomi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og øvinger

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 60/100 15.12.2011 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU