TEP4225 - Energi og miljø

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Miljøet som rammebetingelse for energi. Oversikt over energiressurser og energibruk. Metoder for produksjon samt miljøkonsekvenser for elektrisk kraft, termisk energi og kjøling. Varme og kulde, produksjonsformer og miljøkonsekvenser. Energiomvandlinger i industri og bygninger. Energiflekibilitet og transport av fjernvarme. Elektrisk energi, teknologi, energibærer og infrastruktur. Fysikken ved elektrisk kraftoverføring, elmarked og prisdannelse. Planlegging og dimensjonering av varmeforsyning. Energibalanse og miljøregnskap.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Emnet skal gi studenten kunnskap om:
- Sentrale utfordringer og teknologier innen energibruk, utnyttelse av energiressurser, energiomvandling og miljøkonsekvenser.
Emnet skal gi studenten innføring i:
- Miljøkrav som vilkår for energibruk og utnyttelse av energiressurser
- En oversikt over energiressurser og energi¬bruk
- Produksjonsmetoder for elektrisk kraft og varme/kulde og konsekvenser for miljøet
- Energiomvandlinger i industri og bygninger
- Fjernvarme
- Teknologi, distribusjon og infrastruktur i det nordiske elkraftsystemet
- Fysikken involvert i elektrisk kraft¬over-føring
- Handelen i det nordiske kraftmarkedet (Nord Pool)
- Planlegging og dimensjonering av varme-forsyning for bygninger
- Energibalanse og miljøregnskap
- Miljøkonsekvenser av ulike energisystem og metoder for beregning av miljøeffekter

Ferdigheter:
Emnet skal gjøre studenten i stand til å:
- kunne anvende grunnleggende kunnskaper om ulike former for produksjon, transport og anvendelse av elektrisitet og varme/kulde til å løse enkle problemer, samt kunne anvende kunnskapen til å forklare sammenhenger mellom bruk av energi¬ressurser og miljøpåvirkninger.

Generell kompetanse:
Etter fullført emne:
- Skal studenten ha kompetanse om miljø-konsekvenser som følger av ulike energibærere og tekniske løsninger
- Skal studenten kunne anvende denne kompetansen i det videre studiet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger, laboratorieoppgaver, laboratoriedemonstrasjoner, problembaserte oppgaver. Prosjektoppgaven i førstesemesteropplegget "Teknostart" inngår som en del av emnet.
I vurderingsgrunnlaget inngår to problembaserte oppgaver som organiseres som gruppearbeid og avsluttes med presentasjon.
For å bestå emnet må 2/3 av regneøvingene være godkjent. I tillegg må laboratorieøving/demonstrasjoner være godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Øvinger
  • Laboratorieøvinger

Mer om vurdering

To problembaserte oppgaver som organiseres som gruppearbeid og avsluttes med presentasjon. Bestått krever minimum 50 av 100 poeng. 2/3 regneøvinger må være godkjent for å bestå. I tillegg må laboratorieøving og laboratoriedemonstrasjoner være godkjent.

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kompendium.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO7005 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.