course-details-portlet

TEP4222 - Kryssløpsanalyse, handel og miljø

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer
Arbeider 30/100

Faglig innhold

Kryssløpsanalyser blir stadig viktigere innenfor miljøsystemanalyse. Dette kurset har som mål å formidle det metodiske grunnlaget samt gi innsikt i to hovedanvendelsesområder.
I den første delen av kurset tar men for seg hvordan statistikk på transaksjoner mellom de ulike industrielle sektorene gir utgangspunkt for økonomiske så vel som miljømessige analyser. Fra dette etableres rammeverket som Wassily Leontief mottok nobelprisen for. Den andre delen av kurset tar for seg anvendelse av kryssløpsanalyse til å se på materialflyt i samfunnet (MFA). Forståelsen av dette er viktig for å kunne utvikle bærekraftige industrielle systemer. Dernest tar kurset for seg analyser som er relatert til miljøaspekter av internasjonal handel og konsum. Det vil bli undervist i metoder for å analysere miljøbelastningen knyttet til et gitt konsummønster. Dette innebærer også miljøbelastning knyttet til importerte varer og tjenester. Videre vil kurset ta for seg metoder for analyse av miljømessige handelsbalanser mellom ulike land (multiregionale kryssløpsanalyse modeller). Det vil også bli undervist i anvendelser av linear programmering for scenario modellering. Til slutt vil det bli gitt en innføring i handelsmodeller baser på komparative fortrinn.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Emnet skal gi studenten kunnskap om:
- Kryssløpsanalyse med miljøutvidelser (EIO).
- Datagrunnlag i nasjonalregnskap med miljøtilegg.
- Konstruksjon av kryssløpsmatriser basert på data fra nasjonalregnskapet
- Metodisk grunnlag i kryssløpsanalyser (EIO)
- Anvendelse av EIO for miljøevaluering av produksjon og konsum på sektor, nasjonalt, regionalt og globalt nivå.

Emnet skal gi studenten innsikt i:
- Evaluering av miljøringvirkninger i større produksjonsnettverk.

Ferdigheter:
Emnet skal gjøre studenten i stand til å:
Analysere miljøbelastingen knyttet til produksjon og konsum.

Generell kompetanse:
Emnet skal gi studenten forståelse for:
- Miljøbelastningen knyttet til produksjons og konsum.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset består av forelesninger og øvingsoppgaver. Pensum er obligatorisk. Forelesningene vil bli holdt på engelsk. Siden undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Kursmateriell

Alt kursmateriell distribueres via it's learning.

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2015

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2016

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Industriell økologi
  • Samfunnsøkonomi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 70/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 70/100 01.06.2016 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Skriftlig eksamen 70/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU