course-details-portlet

TEP4212 - Gassrensing og utslippskontroll

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer H

Faglig innhold

1. Forbrenning og gasifisering av karbonbaserte drivstoff med vekt på biomasse. 2. Forurensninger fra stasjonær forbrenning: Hvordan det oppstår og avgis. 3. Datainnsamling og måleteknikk. 4. Abdorbsjon og og dens anvendelser på avgass. 5. Adsorbsjon og dens anvendelser på avgass og drivstoff. 6. DeNOx katalyse. 7. Teknologier for partikkelseparasjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper:Emnet skal gi studenten kunnskap om:- Utslipp fra stasjonær forbrenning: Hvordan det oppstår og avgis.- Forbrenning prøvetaking og måleteknikk.- Miljøkatalyse for NOx reduksjon.- Absorpsjon og dens anvendelser for gassrensing.- Adsorpsjon og dets applikasjoner for gassrensing.- Partikkel separasjonsteknikk.Ferdigheter:Emnet skal gjøre studenten i stand til å:- Identifisere relevante tilnærminger for utslippsreduksjoner og kontroll av utslipp fra forbrenning- Designe relevante systemer for å kontrollere utslipp fra forbrenningsanlegger- Utføre grunnleggende tekniske beregninger for gassrengjøringsutstyr, inkludert vått og tørt skrubbere, adsorbere, og partikkel separatorer.Generell kompetanse:Etter å ha fullført kurset skal studentene få generell kompetanse i:- Forbrenning og regulering.- Forbrenning prøvetaking og måling.- Audition og vurdering av utslipp fra forbrenningsanlegg.- Analysering av strategier for reduksjon av utslipp fra forbrenningsanlegg.- Designing og vedlikehold av ulike gassrensing systemer.

Læringsformer og aktiviteter

Øvinger i klasserom, regneøvinger og prosjektoppgave. Øvingene og prosjektoppgaven er obligatorisk og må være godkjent for å få adgang til eksamen. Undervisning og eksamensoppgaver gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjekt/gruppearbeid
  • Øvinger

Mer om vurdering

Prosjektet er et gruppearbeid, som vil bli vurdert fortløpende underveis i kurset. Prosjektet inneholder en skriftlig rapport og en muntlig presentasjon. Prosjektet gis ikke karakter, men må være godkjent før adgang til avsluttende eksamen. Avsluttende eksamen er skriftlig og utgjør 100 % av sluttkarakter

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Kompendium og annen tilleggslitteratur.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TEP4210 3.5 VÅR 2006
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Energi- og prosessteknikk
  • Mekanikk - Partikler i gass-strømning
  • Termisk energiteknikk - forbrenningsteknikk i miljø
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 H 04.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL274 Sluppenvegen 14 1
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 46
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 2
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 H INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU