course-details-portlet

TEP4205 - Industriell hydraulikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2013/2014

Faglig innhold

Hydraulikk er en viktig del av mange tekniske systemer. Dette kurset vil introdusere studenten til hydrauliske systemer som omfatter den grunnleggende designen, prinsippene for hydrostatiske pumper og motorer, trykk- og flytkontrollventiler, hjelpeutstyr som akkumulatorer, filtre, kjølere og reservoarer, og kraftoverføring. I hovedsak vil komponentene som kreves for å utforme et hydraulisk system diskuteres.

Kurset vil vise hvordan bestemme størrelse og forstå resultatene fra hydraulikksystemer. Både komponenter og systemegenskaper vil bli utforsket. Eksempelkretser vil bli undersøkt fra lineære og ikke-lineære perspektiv og det vil bli undervist hvordan å konstruere grunnleggende ikke-lineære dynamiske modeller for å utforske dynamisk ytelse.

Studenten skal få økt kunnskap om prosessene som er involvert i design og i modellering av stasjonære og transiente systemers ytelse, inkludert ikke-lineariteter.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Emnet skal gi studenten kunnskap om:
- Grunnleggende aspekter av hydraulisk hydrauliske systemer
Den grunnleggende design prinsipper for hydrostatisk pumper og motorer
Metoder for hydraulisk kraftoverføring for eksempel hydrostatisk stasjoner og pumpe / aktuator systemer
- Trykk-og flytkontroll ventiler
Hjelpe utstyr som akkumulatorer, filtre, kjølere og reservoarer
- Tapene i de enkelte komponenter
- Ytelse egenskaper av pumper og motorer
- Vurdering av steady state og forbigående ytelse av hydrauliske systemer

Emnet skal gi studenten innsikt i:
- Fordeler ved bruk av hydrauliske systemer for å overføre effekt
- Systemdesign og komponentvalg
- Evaluering av ytelse

Ferdigheter:
Emnet skal gjøre studenten i stand til å
- Størrelse hydrauliske komponenter for å matche det tiltenkte systemet pådrag i forhold til belastning, flyt og trykk
- Forstå den grunnleggende ytelse og funksjoner i et hydraulisk system

Generell kompetanse:
Emnet skal gi studenten:
- God forståelse til de elementer som utgjør et komplett hydraulisk system
- Kjennskap tilde enkelte komponentenes egenskaper
- Evnen til å vurdere et hydraulisk systems ytelse og kretsteknikk
- En god forståelse av prosessene som er involvert i modellering av steady state og forbigående systemytelsen inkludert ikke-linearitet.

Læringsformer og aktiviteter

Det vil være veiledende øvelser og demonstrasjon av hydraulikk-apparat underlagt status i laboratoriet. De fleste forelesninger vil bli supplert med PDF-filer som inneholder forelesningsnotater.
Merk; enkelte forelesninger kan publiseres elektronisk (video). Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Kurset vil bli supplert av pensumbok (engelsk) 'Principles of Hydraulic System Design' av Peter J Chapple, ISBN 1 901892 15 8. Det vil være ekstra materiale basert på ulike kurs fra Vickers og hydraulikkfag ved University of Bath, England.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO4052 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Energi- og prosessteknikk
  • Hydraulikk
  • Hydro- og gassdynamikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU