course-details-portlet

TEP4195 - Turbomaskiner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Maskintyper. Mekanisk oppbygging. Klassifisering. Euler energiligning. Strømningsforhold i stasjonære kaskader. Strømningsforhold og ytelser i løpehjul. Aksielle krefter og momenter. Dimensjonering og analyse av ulike turbomaskiner, inkl. hoveddimensjoner, løpehjulsdimensjonering, skovlform. Reell kompresjon- og ekspansjonsanalyse. Flerfase strømningsregime. Tapsmekanismer. Flerfase pumpe og turbiner. Våtgass kompressorer. Gassturbinprosesser. Miljøutslipp og -påvirkning. Driftsforhold og systemanalyse.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Emnet skal gi studenten kunnskap om:
- Grunnleggende design av Sentrifugalpumper, Kompressorer, Francis-, Pelton, Kaplan- og Gassturbiner.
- Strømningsforhold og geometri beskrivelse av hovedkomponentene i Sentrifugalpumper, Kompressorer, Francis-, Pelton, Kaplan- og Gassturbiner.
- Kavitasjon i Francis turbiner.
- Surge og chocking i Kompressorer og Gassturbiner.

Emnet skal gi studenten innsikt i:
- Grunnleggende design av Vind turbiner, pumpeturbiner, flerfase pumper og våtgass kompressorer
- Hovedkomponentene i et vann- og gasskraftverk.

Ferdigheter:
Emnet skal gjøre studenten i stand til å:
- Beregne hoveddimensjoner på vannturbiner.
- Evaluere hvilken turbin som skal benyttes i et vannkraftverk eller gasskraftverk.
- Evaluere hvilken pumpe eller kompressor som skal benyttes i et prosessanlegg, gass eller væske-system.

Generell kompetanse:
Emnet skal gi studenten:
- Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse om Vannturbiner, Gassturbiner, Pumpeturbiner, Sentrifugalpumper og Kompressorer.
- Studenten skal kunne anvende denne kompetansen i prosjekter der disse turbomaskinene inngår som komponenter i for eksempel et prosessanlegg eller et kraftverk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Laboratorieøvelse. Selvstudium. Enkeltforelesninger kan forekomme på engelsk. Undervisningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

TEP4135 Strømningslære.

Kursmateriell

J.M. Øverli: Strømningsmaskiner, Bind III, Termiske maskiner, Tapir (1992). H. Brekke: Strømningsmaskiner, Del 1; Pumper og turbiner, kompendium. T.K.Nielsen: Dynamisk dimensjonering av vannkraftverk.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO4042 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2014

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 1
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

-

Fagområde(r)
  • Energi- og prosessteknikk
  • Hydraulikk
  • Hydro- og gassdynamikk
  • Teknologiske fag
  • Vannkraft
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 22.05.2014 15:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Skriftlig eksamen 100/100 11.08.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU