course-details-portlet

TEP4185 - Gassteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer H

Faglig innhold

Kurset tar for seg utvalgte industrielle anvendelser av prosess- og energiteknikk med fokus på naturgass. Innledningsvis gis en oversikt over viktige utfordringer og problemstillinger i norsk prosessindustri. Termodynamikk for gass-prosserer dekkes. Deretter går man dypere inn i gass-prosessering, hydrogenproduksjon, karbonfangst og gasskraft. Kurset arrangeres i samarbeid med relevant industri.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studenten kunnskap om: - Naturgass verdikjede, fra brønn til marked - Hvordan beskrive sentrale prosessenheter og noen av de viktigste utstyrsenhetene i kjeden - Matematiske modeller som anvendes i HYSYS prosess-simulator og i Python koding - Prosesser for fjerning av H2S og CO2 fra naturgass - Reformering av naturgass til hydrogen - Gassturbinbasert kraftproduksjon, med hensyn til enhetsoperasjoner og systemintegrasjon - Fluidstrømning i turbomaskineri, kompressorer og turbiner, samt å forstå hvordan termisk energi omdannes til arbeid - Dampproduksjon i avgasskjeler (HRSG) - Operativ karakteristisk for en gassturbin, kompressorkart, turbinkart, tilstand for choking for å finne trykkforhold. - Grunnleggende regulering av gassturbiner. - Karbonfangst (CCS). Emnet skal gi studenten innsikt i: - Naturgassprosessering - Hydrogenproduksjon fra naturgass - Kraft- og varmeproduksjon fra naturgass -Ferdigheter: Emnet skal gjøre studenten i stand til å: - Etablere prosessimuleringsmodeller for trinnene i gassprosessering i prosessimulatoren HYSYS - Studenten skal kunne beregne off-design og dellastoppførsel for gassturbiner. - Hvordan beregne dampproduksjon i en HRSG. Generell kompetanse: Emnet skal gi studenten: - Evner til å benytte tidligere ervervet kunnskap til å utforme industrielle prosesser. Studentene skal nå tilstrekkelig grunnlag og motivasjon for etterfølgende fordypning i fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Det gis gruppeøvinger med prosess-simulering i egnet verktøy og programmering i Python for gassprosesser. Undervisningen og eksamen er på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Godkjente obligatoriske øvinger vil være gyldig ved alle senere eksamener i emnet. Øvingene kreves godkjent for adgang til eksamen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Kompendium.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO4030 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Energi- og prosessteknikk
  • Kuldeteknikk - lavtemperatur prosessteknikk
  • Petroleumsteknologi
  • Termisk energi og vannkraft
  • Kjemisk prosessteknologi
  • Kjemiteknikk
  • Kjemi/prosess
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 H 15.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL515 Sluppenvegen 14 7
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 55
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 17
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 H INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU