course-details-portlet

TEP4160 - Aerodynamikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 10/100
Rapport 10/100
Hjemmeeksamen 70/100 4 timer
Oppgave 10/100

Faglig innhold

Bevegelsesligninger. Avansert potensialstrømning. Løftende legemer. Grensesjikt. To- og tredimensjonal vingeteori. Panelmetoder. Lifting line-teori. Vindturbinaerodynamikk.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studenten kunnskap om:
- Strømning rundt legemer
- Overføring av krefter mellom et fluid og et legeme med vilkårlig form
- Panelmetoder og teori for tynne vinger
- Effekter av endelig vingespenn
- Applikasjon av aerodynamikk på vindturbiner, biler, tog og fly

Emnet skal gjøre studenten i stand til å:
- Beregne strømningen rundt et gitt legeme
- Velge riktig sett med ligninger for et gitt aerodynamisk problem
- Beregne løft generert av et vingeprofil

Emnet skal gi studenten kompetanse til å:
- Vurdere om resultater fra modeller er realistiske
- Bruke et programmeringsspråk (f. eks. Python, Matlab) til å løse et ingeniørvitenskapelig problem numerisk
- Utføre labarbeid og formidle resultater som et team

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger, gruppepresentasjon om et gitt tema og lab-rapport. Innholdet i forelesningene vil bli testet på eksamen. Regneøvinger, gruppepresentasjon og lab-rapport er tellende for den endelige karakteren i emnet.

Undervisningen gis på engelsk. Siden undervisningen gis på engelsk, gis eksamensoppgaven kun på engelsk og studentens besvarelse skal være på engelsk.

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Forkunnskapskrav

TEP4135 Fluidmekanikk 2

Kursmateriell

Forelesningsnotater (som studentene tar selv under forelesningene).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO1068 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Energi- og prosessteknikk
  • Realfag
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 10/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 10/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 10/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 70/100

Utlevering
11.05.2021

Innlevering
11.05.2021


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Oppgave 10/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Rapport 10/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Rapport 10/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 70/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret på utsatt eksamen. Please note that the form is changed for the re-sit exam.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU