course-details-portlet

TEP4160 - Aerodynamikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Bevegelsesligningene. Potensialteori. Strømfunksjoner. Løftende legemer. To- og tredimensjonal vingeteori. Panelmetoder. Virvelmetoder. Grensesjikt og motstand.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Emnet skal gi studenten kunnskap om:
- Trykk- og temperaturfordeling i atmosfæren
- Potensialteori
- Overføring av krefter mellom et fluid og et legeme; Kutta-Joukowski's teorem
- Egenskaper til vingeprofil
- Panelmetoder og tynn vinge teori
- Effekt av endelig vingespenn; vivelmetoder.

Emnet skal gi studenten innsikt i:
- Hvordan formen på et vingeprofil påvirker dens løft- og motstandsegenskaper
- Hvorfor begrenset vingespenn reduserer løft og øker motstand
- Hvordan vingens geometri påvirker dens ytelser.

Ferdigheter:
Emnet skal gjøre studenten i stand til å:
- Beregne løft generert av et vingeprofil
- Designe en vinge med ønskede egenskaper
- Beregne ytelsen til et fly for å bestemme cruise-tilstand, landings- og maksimal hastighet etc.

Generell kompetanse:
Emnet skal gi studenten:
- Etter fullført emne skal studenten ha generell kompetanse om aerodynamikk
- Studenten skal kunne velge et profil og designe en vinge for en spesifikk anvendelse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger hvorav halvparten kreves godkjent. Undervisningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Bertin, J. J.: Aerodynamics for engineers, Prentice-Hall, 2005.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO1068 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2014

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 3
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Energi- og prosessteknikk
  • Realfag
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 21.05.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Skriftlig eksamen 100/100 06.08.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU