course-details-portlet

TEP4160 - Aerodynamikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 60/100 4 timer D
Mappe/sammensatt vurdering 40/100

Faglig innhold

Bevegelsesligninger. Avansert potensialstrømning. Løftende legemer. Grensesjikt. To- og tredimensjonal vingeteori. Panelmetoder. Lifting line-teori.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studenten kunnskap om: - Strømning rundt legemer - Overføring av krefter mellom et fluid og et legeme med vilkårlig form - Panelmetoder og teori for tynne vinger - Effekter av endelig vingespenn - Applikasjon av aerodynamikk på vindturbiner, biler, tog og fly Emnet skal gjøre studenten i stand til å: - Beregne strømningen rundt et gitt legeme - Velge riktig sett med ligninger for et gitt aerodynamisk problem - Beregne løft generert av et vingeprofil Emnet skal gi studenten kompetanse til å: - Vurdere om resultater fra modeller er realistiske - Bruke et programmeringsspråk (f. eks. Python, Matlab) til å løse et ingeniørvitenskapelig problem numerisk - Utføre labarbeid og formidle resultater som et team

Læringsformer og aktiviteter

Interaktive forelesninger, regneøvinger, gruppearbeid, beregningsorientert prosjekt og presentasjon, labøving og -rapport. Innholdet i forelesningene vil bli testet på eksamen. Regneøvingene, presentasjon av beregningsprosjektet, og labrapporten er obligatoriske aktiviteter som teller mot sluttkarakteren i faget i tillegg til skriftlig eksamen. Undervisningen og semesterarbeidene skjer på engelsk. Siden undervisningen gis på engelsk, gis eksamensoppgaven kun på engelsk.

Mer om vurdering

Mappevurderingen inkluderer oppgavesettsett, beregningsmessig prosjektpresentasjon og laboratorieøvelsesrapport.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Forkunnskapskrav

TEP4135 Fluidmekanikk 2

Kursmateriell

Forelesningsnotater (som studentene tar selv under forelesningene) og forelesningsmateriell levert av faglærere.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO1068 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Energi- og prosessteknikk
  • Realfag
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 D 21.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL410 Sluppenvegen 14 34
Vår ORD Mappe/sammensatt vurdering 40/100

Innlevering
21.05.2024


13:00

Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 60/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU