course-details-portlet

TEP4135 - Fluidmekanikk 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

I de første 8-10 forelesningene vil studentene lære: grunnleggende prinsipper for ikke-viskøs, inkompressibel todimensjonal strømning (i kartesiske og roterende referansesystemer), irratosjell strømning, virvling, hastighetspotensialer, strømfunksjoner, strømlinjer, og klassiske potensialløsninger av Laplace-ligningen. Deretter gjennomgås linjevirvelen, og strømning rundt en sylinder med sirkulasjon, som introduserer prinsippet om «løft». I resten av kurset introduseres studentene for éndimensjonal kompressibel strømning i dyser og rør. Emnene som dekkes omfatter: kritiske tilstander, strupning, normale sjokkbølger, Fanno-strømning, Rayleigh-strømning, og endelig todimensjonal kompressibel strømning og skrå sjokkbølger. Siste del av kurset betrakter grunnleggende strømninger i åpne kanaler, derunder kritisk strømninger og hydrauliske sprang.

Læringsutbytte

Kurset gir studenten kunnskap om:
- Ikkeviskøs potensialstrømning rundt legemer.
– Kompressibel strømning ved høy hastighet gjennom dyser og rør
– Strupet strømning og sjokk – Strømning i åpne kanaler
– Hydrauliske sprang.

Kurset vil sette studenten i stand til å:
- Utlede og forstå bevegelsesligningene for kompressibel og inkompressibel strømning, gjøre bruk av viktige ikkedimensjonale grupper
– Beregne potensialløsninger
– Beregne kompressible strømninger i kanaler og dyser
– Beregne strømninger med sjokk med og uten tap
– Beregne strømning i åpne kanaler
– Beregne tap forbundet med hydrauliske sprang.

Generell kompetanse:
Første del av kurset gir studentene generell kunnskap om ikkeviskøse kompressibele strømninger og evne til å konstruere enkle løsninger med potensialteori. De vil få forståelse av bruken av og begrensningene til potensialteori. Andre del av kurset gir studentene generell kunnskap om gassdynamikk og strømning i åpne kanaler. De vil bli i stand til å beregne strømningen under en rekke forhold av praktisk viktighet, og forstå bruken av og begrensningene til 1D og 2D kompressibel strømning og åpen-kanalstrømning

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, selvstudium og regneøvinger, hvorav halvparten kreves godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Undervisningen gis på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Kursmaterialet er primært skriftlige forelesningsnotater. De fleste lærebøker i fluidmekanikk har kapitler om inkompressibel strømning, kompressibel strømning og strømning i åpne kanaler. Noen anbefalte tekster er Y. A. Çengel and J. M. Cimbala, Fluid Mechanics: Fundamentals and Applications - F. White, Fluid Mechanics - J. Anderson, Fundamentals of Aerodynamics

Forelesninger, selvstudium og regneoppgaver, hvorav halvparten må være godkjent for å få tilgang til eksamen. Forelesninger og oppgaver gis på engelsk.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO1036 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Energi- og prosessteknikk
  • Mekanikk - fluidmekanikk
  • Mekanikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering
17.12.2020

Innlevering
17.12.2020


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU