course-details-portlet

TEP4135 - Strømningslære

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Dimensjonsanalyse og similaritet. En-dimensjonal kompressibel strømning i dyser og rør. Kritisk tilstand og strupning. Normalt støt. To-dimensjonal kompressibel strømning. Skjeve støt. Prandtl-Meyer ekspansjon. Strømning i åpne kanaler. Optimale tverrsnitt. Kritisk strømning og hydrauliske sprang. Fundamental teori for hydrauliske strømningsmaskiner

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Emnet skal gi studenten kunnskap om:
- Similaritet og dimensjonsanalyse
- Kompressibilitetseffekter
- En- og to-dimensjonal gassdynamikk
- Støt og ekspansjonsbølger
- Inkompressibel strømning i åpne kanaler
- Hydrauliske sprang
- Introduksjon til hydrauliiske strømningsmaskiner.

Emnet skal gi studenten innsikt i:
- Problemstillinger knyttet til kompressibilitetseffekter
- Væskestrømninger med frie overflater
- Grunnleggende kunnskap om roterende maskiner.

Ferdigheter:
Emnet skal gjøre studenten i stand til å:
- Beregne kompressibel strømning i dyser og kanaler
- Beregne strømning med støt og ekspansjonsbølger både for frie legemer og for strømning i lukkede kanaler
- Beregne væskestrømning i kanaler hvor form og helning varierer i strømretningen
- Beregne strømningstap ved hydrauliske sprang
- Foreta beregning av hoved-dimensjoner og ytelser for pumper og turbiner.

Generell kompetanse:
Emnet skal gi studenten:
- Etter fullført emne skal studenten ha generell kompetanse om gassdynamikk og kanalstrømning hvor plutselige endringer i strømningsmønster kan opptre
- Studenten skal også ha grunnleggende forståelse av hvordan kraftoverføringen foregår i en roterende maskin.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, selvstudium og regneøvinger, hvorav halvparten kreves godkjent. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

F. M. White: Fluid Mechanics, 6. ed., 2008.
Notater.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO1036 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2013

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 3
Fordypningstimer: 5

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Energi- og prosessteknikk
  • Mekanikk
  • Mekanikk - fluidmekanikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 16.12.2013 15:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Skriftlig eksamen 100/100 08.08.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU