Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

  • Shpak, Andrei; Fosså, Kjell Tore; Jacobsen, Stefan. (2019) Frost testing of HP/HVFA concrete for severe offshore conditions. Durable Concrete for Infrastructure under Severe Conditions Smart Admixtures, Self-responsiveness and Nano-additions Proceedings 10-11 September 2019, Ghent.
  • Shpak, Andrei; Fosså, Kjell Tore; Jacobsen, Stefan. (2019) Requirements and recommendations to frost durable concrete – an overview. Concrete in Arctic Conditions. WORKSHOP PROCEEDINGS NO. 16 FROM A NORDIC WORKSHOP Trondheim, Norway 18–19 June, 2019.
  • Shpak, Andrei; Jacobsen, Stefan. (2019) Cracking in High Volume Fly Ash Concrete specimens during the European salt-frost slab test: dilatometry measurements and consequence for surface scaling. Workshop Proceedings from a Nordic Workshop. Oslo Norway, October 16th-17th, 2019 Design and construction of sustainable concrete structures: causes, calculation and consequences of cracks.
  • Shpak, Andrei; Jacobsen, Stefan. (2019) Frost testing of HP/HVFA concrete for severe offshore conditions. Concrete in Arctic Conditions. WORKSHOP PROCEEDINGS NO. 16 FROM A NORDIC WORKSHOP Trondheim, Norway 18–19 June, 2019.
  • Shpak, Andrei; Turowski, Marcin; Vimo, Ole Petter; Jacobsen, Stefan. (2017) Effect of AEA-SP dosage sequence on air content and air void structure in fresh and hardened fly ash mortar. NORDIC CONCRETE RESEARCH. Proceedings of the XXIII Nordic Concrete Research Symposium.

Rapport/avhandling