course-details-portlet

TEP4130 - Varme- og massetransport

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet tilsikter å gi en innføring i lovene om varme- og massetransport. Etter en innføring i prinsippene for varmetransport behandles stasjonær og ikkestasjonær konduksjon, grunnleggende forhold og ingeniørmessige sammenhenger ved konvektiv varmeoverføring, varmeoverføring ved faseendring (koking/kondensasjon), stråling og varmevekslere. Både analytiske og numeriske (datamaskinbaserte) beregningsmetoder presenteres.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Emnet skal gi studenten kunnskap om:
- Grunnleggende varmeoverføringsmekanismer (konduksjon, konveksjon,
stråling).
- Varmetransport ved konduksjon i faste stoffer for stasjonære og
transiente tilstander.
- Varmetransport ved konveksjon i kanalstrøm og på eksterne flater.
- Varmetransport ved stråling.
- Konvektiv massetransport.
- Friksjon og trykktap ved grensesjiktstrømning i kanaler og på
eksterne flater.
- Varmetransport ved faseendring (koking/kondensasjon).

Emnet skal gi studenten innsikt i:
- Grensesjiktstrømning, laminær og turbulent strømning.
- Varmevekslere: Virkemåte og de vanligste utforminger.

Ferdigheter:
Emnet skal gjøre studenten i stand til å:
- Beregne varmeoverføring ved konduksjon, konveksjon og stråling for
praktiske situasjoner.
- Analysere og beregne varmetransport i sammensatte systemer med
flere varmetransportmekanismer involvert.
- Beregne massetranport ved analogi til varmetransport.
- Gjennomføre termisk-hydrauliske beregninger av varmevekslere.

Generell kompetanse:
Emnet skal gi studenten:
- Basiskompetanse som inngår i andre emner rettet mot termiske
energisystemer og prosesser.
- Ferdigheter til å analysere og beregne varmeoverføring i
sammensatte problemer og varmeteknisk utstyr.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger, dataøvinger og laboratorieøvinger. Minst 3/4 av øvingene kreves godkjent for adgang til eksamen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger, laboratoriearbeid

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Incropera/DeWitt/Bergman/Lavine: Principles of Heat and Mass Transfer (nyeste utgave).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO1033 7.5
TMAK2007 3.7 01.09.2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2014

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 1
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

-

Fagområde(r)
  • Energi- og prosessteknikk
  • Energiforsyning og klimatisering i bygninger
  • Mekanikk, termo- og fluiddynamikk - varme- og forbrenningsteknikk
  • Mekanikk, termo- og fluidmekanikk
  • Teknisk varmelære
  • Termisk energi
  • Termodynamikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:
  • Erling Næss
Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 06.06.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Skriftlig eksamen 100/100 07.08.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU