TEP4130 - Varme- og massetransport

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet tilsikter å gi en innføring i lovene om varme- og massetransport. Etter en innføring i prinsippene for varmetransport behandles stasjonær og ikkestasjonær konduksjon, grunnleggende forhold og ingeniørmessige sammenhenger ved konvektiv varmeoverføring, varmeoverføring ved faseendring (koking/kondensasjon), stråling og varmevekslere. Både analytiske og numeriske (datamaskinbaserte) beregningsmetoder presenteres.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Emnet skal gi studenten kunnskap om:
- Grunnleggende varmeoverføringsmekanismer (konduksjon, konveksjon,
stråling).
- Varmetransport ved konduksjon i faste stoffer for stasjonære og
transiente tilstander.
- Varmetransport ved konveksjon i kanalstrøm og på eksterne flater.
- Varmetransport ved stråling.
- Konvektiv massetransport.
- Friksjon og trykktap ved grensesjiktstrømning i kanaler og på
eksterne flater.
- Varmetransport ved faseendring (koking/kondensasjon).

Emnet skal gi studenten innsikt i:
- Grensesjiktstrømning, laminær og turbulent strømning.
- Varmevekslere: Virkemåte og de vanligste utforminger.

Ferdigheter:
Emnet skal gjøre studenten i stand til å:
- Beregne varmeoverføring ved konduksjon, konveksjon og stråling for
praktiske situasjoner.
- Analysere og beregne varmetransport i sammensatte systemer med
flere varmetransportmekanismer involvert.
- Beregne massetranport ved analogi til varmetransport.
- Gjennomføre termisk-hydrauliske beregninger av varmevekslere.

Generell kompetanse:
Emnet skal gi studenten:
- Basiskompetanse som inngår i andre emner rettet mot termiske
energisystemer og prosesser.
- Ferdigheter til å analysere og beregne varmeoverføring i
sammensatte problemer og varmeteknisk utstyr.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger, dataøvinger og laboratorieøvinger. Minst 75% av regne-/dataøvingene samt minst 1 av laboratorieøvingene kreves godkjent for adgang til eksamen. Det kan arrangeres ca. 2 midsemester-tester som hver vil krediteres som 2 godkjente øvinger. Undervisningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger, laboratoriearbeid

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Incropera/DeWitt/Bergman/Lavine: Principles of Heat and Mass Transfer (nyeste utgave).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO1033 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 04.06.2018 09:00 F1 , F2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.