course-details-portlet

TEGN2006 - Språk og kommunikasjon 3

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig/praktisk eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig/praktisk eksamen 100/100 15 minutter F

Faglig innhold

Emnet bygger på Språk og kommunikasjon 2, med praksis, Tegnspråk 3, med praksis, og Tegnspråklingvistikk. I dette emnet skal studentene videreutvikle sine kunnskaper om og ferdigheter i språk generelt, og i norsk tegnspråk og norsk spesielt. De skal delta i formelle og uformelle samtaler og diskusjoner med varierte temaer på norsk tegnspråk for å lære å tilpasse sin kommunikasjon til forskjellige individer og situasjoner. Studentene skal arbeide med forskjellige typer kommunikasjon i profesjonelle situasjoner og se på grunnleggende forskjeller mellom direkte kommunikasjon og tolkemediert kommunikasjon. I dette emnet gjennomfører studentene en studie som en innføring i forskning og forskningsmetoder.

Læringsutbytte

Kandidaten

-forstår norsk tegnspråk i normalt tempo under forutsetning av at hen har vent seg til talerens idiolekt

-uttrykker seg på et tegnspråk som i hovedsak er uten forstyrrende feil

-kan delta i samtaler og diskusjoner på norsk tegnspråk

-kan formidle kunnskap om språk og kommunikasjon på norsk tegnspråk og på norsk

-kan planlegge og gjennomføre en liten litteraturstudie av et emnerelevant tema

-har kunnskap om grunnleggende forskjeller mellom direkte kommunikasjon og tolket kommunikasjon

Læringsformer og aktiviteter

  • Forelesninger, gruppediskusjoner, litteratursøk, planlegging av en litteraturstudie, øvinger, arbeid med egne språkferdigheter.
  • 80% obligatorisk oppmøte. (Manglende oppmøte kan kompenseres i henhold til instruksjoner fra faglærer.)
  • Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80% obligatorisk oppmøte
  • Skriftlig plan for en studie
  • Annotert bibliografi
  • Fremlegg av litteraturstudie norsk tegnspråk

Mer om vurdering

Individuell muntlig eksamen, i form av en samtale på norsk tegnspråk på inntil 15 minutter om temaet for den kommende BA-oppgaven, med intern og ekstern sensor. Ingen hjelpemidler er tillatt, unntatt ett ark med notater.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Norsk tegnspråk (LTBATGTOLK)

Forkunnskapskrav

Gjennomført og bestått andre år i bachelorstudium i norsk tegnspråk med unntak av Examen philosophicum. Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelor i norsk tegnspråk

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk, Norsk tegnspråk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tegnspråk og tolking
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig/praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig/praktisk eksamen (1) 100/100 F 12.12.2023 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig/praktisk eksamen 100/100 F INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) 15 min eksamen
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU