course-details-portlet

TEGN2006 - Språk og kommunikasjon 3

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig/praktisk eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig/praktisk eksamen 100/100 15 minutter F

Faglig innhold

Emnet bygger på Språk og kommunikasjon 2, med praksis, Tegnspråk 3, med praksis, og Tegnspråklingvistikk. I dette emnet skal studentene videreutvikle sine kunnskaper om og ferdigheter i språk generelt, og i norsk tegnspråk og norsk spesielt. De skal delta i formelle og uformelle samtaler og diskusjoner med varierte temaer på norsk tegnspråk for å lære å tilpasse sin kommunikasjon til forskjellige individer og situasjoner. Studentene skal arbeide med forskjellige typer kommunikasjon i profesjonelle situasjoner og se på grunnleggende forskjeller mellom direkte kommunikasjon og tolkemediert kommunikasjon. I dette emnet gjennomfører studentene en studie som en innføring i forskning og forskningsmetoder.

Læringsutbytte

Kandidaten

-forstår norsk tegnspråk i normalt tempo under forutsetning av at hen har vent seg til talerens idiolekt

-uttrykker seg på et tegnspråk som i hovedsak er uten forstyrrende feil

-kan delta i samtaler og diskusjoner på norsk tegnspråk

-kan formidle kunnskap om språk og kommunikasjon på norsk tegnspråk og på norsk

-kan planlegge og gjennomføre en liten litteraturstudie av et emnerelevant tema

-har kunnskap om grunnleggende forskjeller mellom direkte kommunikasjon og tolket kommunikasjon

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppediskusjoner, litteratursøk, planlegging av en litteraturstudie, øvinger, arbeid med egne språkferdigheter.

Obligatoriske aktiviteter:

80% obligatorisk oppmøte. (Manglende oppmøte kan kompenseres i henhold til instruksjoner fra faglærer.)

1. En skriftlig plan for en studie. 2. Annotert bibliografi. 3. Fremlegg av resultat av litteraturstudie på norsk tegnspråk (gruppesamtale).

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80% obligatorisk oppmøte
  • Skriftlig plan for en studie
  • Annotert bibliografi
  • Fremlegg av litteraturstudie norsk tegnspråk

Mer om vurdering

Individuell muntlig eksamen, i form av en samtale på norsk tegnspråk på inntil 15 minutter om temaet for den kommende BA-oppgaven, med intern og ekstern sensor. Ingen hjelpemidler er tillatt, unntatt ett ark med notater.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Norsk tegnspråk (LTBATGTOLK)

Forkunnskapskrav

Gjennomført og bestått andre år i bachelorstudium i norsk tegnspråk med unntak av Examen philosophicum. Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelor i norsk tegnspråk

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk, Norsk tegnspråk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tegnspråk og tolking
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig/praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig/praktisk eksamen 100/100 F
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig/praktisk eksamen 100/100 F
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU