course-details-portlet

TDT4240 - Programvarearkitektur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 40/100
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer D

Faglig innhold

I emnet lærer studentene å definere og forklare sentrale konsepter innen programvarearkitektur, og å kunne bruke og beskrive design- og arkitekturmønster, metoder for å designe programvarearkitekturer, metoder og teknikker for å oppnå ulike programvarekvaliteter, metoder for å dokumentere programvarearkitekturer, og metoder for å evaluere programvarearkitekturer.
Emnet gir kunnskap om ulike design- og arkitekturmønster for ulike domener, og om programvarearkitektur og dataspill.
Emnet gir også praktisk innføring i bruk av metoder og teknikker relatert til programvarearkitektur gjennom et prosjekt som følger en hel utviklingsprosess, samt implementering av en programvarearkitektur.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- Sentrale begreper relatert til programvarearkitektur
- Kvalitetskrav og kvalitetsattributter
- Metoder for evaluering av programvarearkitekturer (ATAM og CBAM)
- Utviklingsprosesser som inkluderer arkitekturdesign
- Ulike arkitekturmønster og designmønster
- Metoder for å designe programvarearkitekturer
- Metoder for å spesifisere kvalitetskrav til et system
- Sammenheng mellom krav, arkitektur, prosess og kvalitet
- Metode for å generere en arkitektur fra et eksisterende system
- Games and software architectures.

Ferdigheter:
- Bruke design- og arkitekturmønster
- Dokumentere kvalitetskrav
- Dokumentere programvarearkitekturer
- Evaluere programvarearkitekturer
- Designe programvarearkitekturer
- Implementere programvarearkitekturer

Generell kompetanse:
- Forbedret ferdigheter innen generell systemutvikling

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Emnet undervises på engelsk.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen (60%) og arbeider (40%). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas. Hvis man forbedre karaktert på faget, kan man ta opp kun eksamensdelen av faget og bruke tidligere karakter fra prosjekt.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF8056 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2019

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 60/100 D 31.05.2019 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
DI42 Idrettssenteret (Dragvoll) 0
Storhall del 1 Idrettssenteret (Dragvoll) 0
SL322 Sluppenvegen 14 0
SL274 Sluppenvegen 14 0
Sommer UTS Arbeider 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig eksamen 60/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU