course-details-portlet

TDT4175 - Informasjonssystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 80/100 4 timer C
Mappe/sammensatt vurdering 20/100

Faglig innhold

Taksonomier for ulike typer informasjonssystemer, ERP-systemer: typisk funksjonalitet, metodikk ved valg og innføring. IS strategi, prosessforbedring. Arbeidsmetodikk ved utvikling av informasjonssystemer: analyse av organisasjoners behov, modellering av arbeidsprosesser (nåsituasjon og ønsket situasjon), evaluering av kvalitet for modeller og systemer.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten skal ha kunnskap om: - Relasjon mellom foretningsstrategi, organisasjonsstrategi og IKT-strategi. - Taksonomier for ulike informasjonssystemer. - Metodikker for innføring av informasjonssystemer. - Metodikker for kravinhenting. - Etikk og bruk av informasjonssystemer. Ferdigheter: Kandidaten kan: - Innhente krav for informasjonsystemer - Modellere foretningsprosesser med bruk av BPMN. Generell kompetanse: Kandidaten kan: - bidra til konsulentsvirksomhet i forhold til innføring av informasjonssystemer i (store) organisasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppearbeid.

Mer om vurdering

Vurderingen består av skriftlig eksamen (80 %) og arbeider (20 %).

Skriftlig eksamen gis kun på engelsk.

Arbeidene vil bli utført som gruppearbeid. Gruppene består av 5 til 6 studenter, som skal analysere en arbeidsprosess (undervisning på NTNU) og foreslår forbedringer med hjelp av informasjonssystemer.

Gruppene skal levere en rapport som oppsummerer arbeidet. Rapporten skal være maksimal 25 sider. Gruppene har mulighet til to del-leveringer før fristen, hvor de får tilbakemeldinger på de leverte delresultatene.

Gjentak kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger må tas opp igjen.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF8035 7.5
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 80/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Mappe/sammensatt vurdering 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 80/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU