Bakgrunn og aktiviteter

John Krogstie har en PhD (1995) og mastergrad (1991) innen informasjonssystemer fra NTNU. Han jobber der som professor innen  informasjonssystemer ved IDI - Institutt for datateknologi og informatikk, der han er nest-leder, samt leder for fagenheten for informasjonssystemer og systemutvikling (ISSE).   John Krogstie er norsk representant og vice-chair i IFIP TC8, og ledet IFIP WG 8.1 innen design og evaluering av informasjonssystemer (2010-2015). Hans forskningsinteresser er modellering av informasjonssystemer, kvalitet av modeller og modelleringsspråk, eForvaltning og mobile informasjonssystemer. Han har publisert rundt 250 artikler i journaler, bøker og konferanser siden 1991. H-index (per januar 2017) er 35 ifølge Google Scholar

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2017

2016

2015