Bakgrunn og aktiviteter

John Krogstie har en PhD (1995) og mastergrad (1991) innen informasjonssystemer fra NTNU. Han jobber der som professor innen  informasjonssystemer ved IDI - Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap. John Krogstie er norsk representant og vice-chair i IFIP TC8, og ledet IFIP WG 8.1 innen design og evaluering av informasjonssystemer (2010-2015). Hans forskningsinteresser er modellering av informasjonssystemer, kvalitet av modeller og modelleringsspråk, eForvaltning og mobile informasjonssystemer. Han har publisert rundt 250 artikler i journaler, bølker og konferanser siden 1991. H-index (per mars 2016) er 32 ifølge Google Scholar