Bakgrunn og aktiviteter

Private page: http://www.idi.ntnu.no/~satre

Group: Information Systems and Software Engineering (Campus photos)

Union: Leder av Tekna NTNU and HTV Akademikerne NTNU

Teaching:

  • TDT4102 - OO Programming with C++
  • TDT44 - Semantic Web (Examiner)

ProjectsPAsTAs,  TUC

Interests: 

  • Helseinformatikk forskning: PAsTAs, og BioNLP
  • Undervise diverse IT-fag på BSc, MSc og PhD nivå

Publications:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner