course-details-portlet

TBYG3018 - Design av havromskonstruksjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 5 timer

Faglig innhold

Konstruksjonsdesign er i dette kurset definert som design av lastbærende konstruksjoner i havrommet.

Emnet tar sikte på å lære studentene å designe lastbærende konstruksjoner. Studentene lærer å finne riktige dimensjoner og materialkvalitet.
Stikkord: Dimensjonering, tegninger, etc. for fabrikasjon, sammenstilling, montering, inspeksjon og vedlikehold.
Dette konstruksjonskurset fokuserer på stål som byggemateriale
Modul 1: Introduksjon havromskonstruksjoner
Modul 2: NORSOK Oversikt
Materialvalg
Vilkår, definisjon (Design klasse I, II, ... etc.)
Oversikt laster (ULS, FLS, ALS)
Modul 3: Konstruksjon av stålkonstruksjoner i henhold til NORSOK og Eurocode.
Plater, fagverk og rammekonstruksjoner.
Design av boltede og sveisete ledd
Modul 4: Praktiske 3D CAD-øvelser med tilsyn
Modul 5: Praktiske analyseøvelser med veiledning

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kunnskaper om sentrale designkoder - Norsok og Eurocode
Grunnleggende kunnskaper om havromskonstruksjoner både flytende, faste og undervanns strukturer.

ferdigheter:
Grunnleggende ferdigheter i materialvalg, håndberegninger og bruk av 3D CAD og analyse programvare
Finn praktiske løsninger og dokumentasjon av sekundær og utrustningskonstruksjoner med hensyn til statisk belastning.

Generell kompetanse:
Være i stand til å delta i faglige diskusjoner om strukturelle løsninger i samspill med andre disipliner som enkeltperson og som en del av et konstruksjonsteam.
Har en god grunnleggende forståelse av strukturell oppførsel og være i stand å lage gode strukturelle designløsninger.

Læringsformer og aktiviteter

50 timer teori i klasserom
Håndberegninger
40 timer CAD 3D modellering og strukturelle analyser

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Utsatt eksamen arrangeres i mars, uke 10 eller 11.
Av totalt 4 øvelser må alle 4 godkjennes før eksamen.
Støttekode / hjelpemidler ved eksamen:
Stålkonstruksjoner - profiler and formler. Larsen, Clausen og Aalberg, Tapir, 1997 eller senere.
Fridtjov Irgens: Formelsamling i mekanikk, Tapir, 1999.
Eurokode 3: NS-EN 1993-1-1: Generelle regler og regler for bygninger.
Eurokode 3: NS-EN 1993-1-5: Plater påkjent i plateplanet
Eurocode 3: NS-EN 1993-1-8: Knutepunkter og forbindelser
Det er ikke tillatt med egne notater, innlegg eller andre tillegg til den opprinnelige teksten, men markering / understreking av tekst tillatt. Kalkulator: Casio FX-82ES PLUS, Casio FX-82EX, Citizen SR-270X, Citizen SR-270X College, Hewlett Packard HP30S.

Forkunnskapskrav

Studierett bachelor ingeniørfag NTNU Trondheim

Kursmateriell

NORSOK STANDARD N-001 - Structural design, N-004 - Design of steel structures, EN -1993-1-1, EN -1993-1-3, EN -1993-1-5 EN -1993-1-8 Module 4 : NORSOK M-001, M-101 M-120 Material selections. Some adjustments are exepected.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering
04.12.2020

Innlevering
04.12.2020


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen (2) 100/100

Utlevering
19.03.2021

Innlevering
19.03.2021


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU