course-details-portlet

TBT4507 - Bioinformatikk og Usikkerhetsanalyse og forsøksplanlegging, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 50/100
Skriftlig skoleeksamen 50/100 2 timer D

Faglig innhold

Usikkerhetsanalyse og forsøksplanlegging:

  • Usikkerhetsanalyse
  • Hypotesetesting
  • Enkel lineær regresjon
  • Forsøksplanlegging med to-nivå faktoriell forsøk
  • Variansanalyse (ANOVA)
  • Ikke-parametriske metoder
  • Bruk av Excel og SPSS for statistisk analyse.

Bioinformatikk-delen (50 %) gir en omfattende introduksjon til DNA-analyse. Hver student mottar en "rå" DNA-sekvens på ca. 20 kb i størrelse med en opprinnelse (bakteriell, arkeal eller eukaryotisk) som er ukjent for studentene. Studentene analyserer sekvensen basert på et sett av spørsmål gitt i kompendiet. Kurset benytter en praktisk tilnærming til å oppnå alle oppgavene, noe som krever at studentene bruker et bredt spekter av elektroniske bioinformatikkverktøy. Studentene leverer rapporter underveis i semesteret, som hver bygger på den foregående rapporten, og som tilsammen gir grunnlag for vurdering.

Læringsutbytte

Usikkerhetsanalyse og forsøksplanlegging: Studenten har kunnskap om de grunnleggende statistiske modeller og metoder som benyttes innen naturvitenskap og teknologi. Studenten kan tolke resultater av hypotesetesting, regresjonsanalyse, forsøksplanlegging, variansanalyse og ikke-parametriske metoder. Studenten kan bruke dataprogrammer for statistiske beregninger og analyser.

Bioinformatikk: Studenten lærer å lese DNA.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (24 t), øvinger (8 t) og selvstudium (64 t).

Bioinformatikk-delen undervises etter prinsippet om problembasert læring.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger statistikk

Mer om vurdering

Usikkerhetsanalyse og forsøksplanlegging: Antall øvinger er 4, alle må være godkjent for å gå opp til eksamen. Skriftlig eksamen (2t).

Bioinformatikk: Basert på en rapport.

Hver karaktergivende del (skriftlig eksamen i Usikkerhetsanalyse og forsøksplanlegging, rapporten i Bioinformatikk) teller 50 % av karakteren i emnet.

Både rapporten og skriftlig eksamen må være bestått for å få bestått i emnet.

Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Probability and Statistics for Engineers and Scientists (9th Edition) by Ronald E. Walpole.

Bioinformatikk: Oppgis ved kursstart. Studentene benytter åpen tilgjengelige nettsider/programvarer.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BT3220 3.7 HØST 2020
TBT4506 3.7 HØST 2020
TBT4508 3.7 HØST 2020
MATV4008 3.7 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 50/100 D 29.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 18
SL274 Sluppenvegen 14 2
Høst ORD Oppgave 50/100

Utlevering
01.12.2023

Innlevering
20.12.2023


07:00


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 50/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU