course-details-portlet

TBT4507 - Bioinformatikk og Usikkerhetsanalyse og forsøksplanlegging, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 50/100
Skriftlig skoleeksamen 50/100 2 timer D

Faglig innhold

Usikkerhetsanalyse og forsøksplanlegging: -Usikkerhetsanalyse -Hypotesetesting -Enkel lineær regresjon -Forsøksplanlegging med to-nivå faktoriell forsøk -Variansanalyse (ANOVA) -Ikke-parametriske metoder -Bruk av Excel og SPSS for statistisk analyse. Bioinformatikk-delen (50 %) gir en omfattende introduksjon til DNA-analyse. Hver student mottar en "rå" DNA-sekvens på ca. 20 kb i størrelse med en opprinnelse (bakteriell, arkeal eller eukaryotisk) som er ukjent for studentene. Studentene analyserer sekvensen basert på et sett av spørsmål gitt i kompendiet. Kurset benytter en praktisk tilnærming til å oppnå alle oppgavene, noe som krever at studentene bruker et bredt spekter av elektroniske bioinformatikkverktøy. Studentene leverer rapporter underveis i semesteret, som hver bygger på den foregående rapporten, og som tilsammen gir grunnlag for vurdering.

Læringsutbytte

Usikkerhetsanalyse og forsøksplanlegging: Studenten har kunnskap om de grunnleggende statistiske modeller og metoder som benyttes innen naturvitenskap og teknologi. Studenten kan tolke resultater av hypotesetesting, regresjonsanalyse, forsøksplanlegging, variansanalyse og ikke-parametriske metoder. Studenten kan bruke dataprogrammer for statistiske beregninger og analyser.

Bioinformatikk: Studenten lærer å lese DNA.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (24 t), øvinger (8 t) og selvstudium (64 t).

Bioinformatikk-delen undervises etter prinsippet om problembasert læring.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger statistikk

Mer om vurdering

Usikkerhetsanalyse og forsøksplanlegging: Antall øvinger er 4, alle må være godkjent for å gå opp til eksamen. Skriftlig eksamen (2t).

Bioinformatikk: Basert på en rapport.

Hver karaktergivende del (skriftlig eksamen i Usikkerhetsanalyse og forsøksplanlegging, rapporten i Bioinformatikk) teller 50 % av karakteren i emnet.

Både rapporten og skriftlig eksamen må være bestått for å få bestått i emnet.

Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Probability and Statistics for Engineers and Scientists (9th Edition) by Ronald E. Walpole.

Bioinformatikk: Oppgis ved kursstart. Studentene benytter åpen tilgjengelige nettsider/programvarer.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BT3220 3.7 HØST 2020
TBT4506 3.7 HØST 2020
TBT4508 3.7 HØST 2020
MATV4008 3.7 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 50/100 D 30.11.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 2
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 9
Høst ORD Oppgave 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 50/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU