TBT4505 - Bioteknologi, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

I fordypningsemnet velges to av de 4 nevnte tema hver på 3.75 sp, til sammen 7.5 sp. Temaer som inngår i fordypningsemnet er:

- Usikkerhetsanalyse og forsøksplanlegging - (T.Rustad, E. Almaas).

- Biopolymere materialer - funksjonalitet og anvendelser (K.I. Draget, K.M. Vårum og G.Skjåk-Bræk).

- Syntetisk biologi (inkluderer labarbeid) (Undervises ikke 2015/2016)

- Bioinformatikk (Rahmi Lale).

 

Det kan også velges blant temaer fra fordypningsemner innen andre studieretninger. Studenter som velger fordypning innenfor det tverrfaglige programmet "Kystsoneutvikling" må velge emnet TMR4137 Bærekraftig utnyttelse av marine ressurser, i stedet for temaer.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten:
- Ha en fordypning i aktuell teknologi, problemstillinger og anvendelsesområder innen de valgte tema.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i temaene vil være basert på forelesninger, kollokvier, ledet selvstudium, øvinger, rapportskriving og muntlig presentasjon. Emnet undervises på engelsk dersom internasjonale masterstudenter følger emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBT4700 7.5 01.09.2007

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D 02.12.2015 09:00
Sommer KONT Muntlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.