course-details-portlet

TBT4165 - Systembiologi og biologiske nettverk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i hvordan systembiologiske metoder brukes til å modellere og analysere cellulære nettverk. Faget har spesiell fokus på (1) biologiske interaksjons nettverk og (2) cellulær metabolisme på genom nivå. Studentene vil tilegne seg materialet gjennom forelesninger og praktiske prosjektoppgaver ved å bruke oppdatert software i en PC-basert lab. Det legges vekt på en tverrfaglig presentasjon og arbeidsform, slik at emnet skal kunne følges både av informatikere, biologer, kjemikere og fysikere.

Læringsutbytte

Ved avsluttet undervisning skal studentene kunne:

 • Forklare grunnleggende begrep, modeller og statistiske mål for å karakterisere egenskaper til generelle nettverk, samt bruke Python programmeringsverktøy til å analysere empiriske nettverk.
 • Forklare grunnleggende begreper, prinsipper og metoder innen metabolic engineering.
 • Gjøre rede for organiseringen og konstruksjon av genom-skala metabolske nettverk, forklare prinsippene for constraint-based analysis (spesielt Flux Balance Analysis), samt beherske Python programmeringsverktøy til numerisk analyse av empiriske modeller.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Grunnleggende programmering i python, tilsvarende TDT4110: IT grunnkurs.

Kursmateriell

 • B.O.Palsson "Systems Biology: Constraint-based Reconstruction and Analysis" 2nd edition (2015).
 • A.-L. Barabási "Network Science" (2016).
 • Kompendium.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Biofysikk
 • Bioinformatikk
 • Biologi
 • Bioteknologi
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 04.06.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL430 Sluppenvegen 14 16
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU