TBT4135 - Biopolymerkjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Kjemisk struktur med hovedvekt på polysakkarider. Fysiske dimensjoner og kjedestivhet. Konformasjoner og konformasjonsoverganger. Molekylvektfordeling. Termodynamiske egenskaper hos biopolymerer med hovedvekt på polyelektrolytter. Teoretisk grunnlag og laboratorieøvinger knyttet til eksperimentelle teknikker: Viskositet og egenviskositet, ultrasentrifuge, lysspredning, kromatografiske metoder.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne:
- Kjemisk struktur og egenskaper til sentrale polysakkarider av bioteknologisk betydning, herunder forstå sekvensparametere i alginater.
- Ut fra en gitt kjemisk struktur til en biopolymer forstå og forutsi noen fysikalske egenskaper, og hvordan disse påvirkes av ytre faktorer (pH, I, T).
- Prinsippene for eksperimentell bestemmelse av molekylvektfordeling (og dens ulike typer gjennomsnitt).
- Bestemme en biopolymers form og utstrekning i løsning ut fra fysikalske data.
- Bruke enkle modeller for depolymerisering av polysakkarider: kinetikk og reaksjonsmekanismer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, teori- og regneøvinger, laboratorieøvinger. Emnet undervises på engelsk dersom internasjonale masterstudenter følger emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Hoveddelen av emnet dekkes av et kompendium og pdf-filer på Blackboard. Disse oppdateres og tilpasses årlig i forkant av undervisningen.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BT8135 7.5 01.09.2011
SIK4035 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 09.12.2017 09:00 R D1-185 Datasal , E5
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.