course-details-portlet

TBT4135 - Biopolymerer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Kjemisk struktur med hovedvekt på polysakkarider. Fysiske dimensjoner og kjedestivhet. Konformasjoner og konformasjonsoverganger. Molekylvektfordeling. Termodynamiske egenskaper hos biopolymerer med hovedvekt på polyelektrolytter. Teoretisk grunnlag og laboratorieøvinger knyttet til eksperimentelle teknikker: Viskositet og egenviskositet, ultrasentrifuge, lysspredning, kromatografiske metoder.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne:

  • Kjemisk struktur og egenskaper til sentrale polysakkarider av bioteknologisk betydning, herunder forstå sekvensparametere i alginater.
  • Ut fra en gitt kjemisk struktur til en biopolymer forstå og forutsi noen fysikalske egenskaper, og hvordan disse påvirkes av ytre faktorer (pH, I, T).
  • Prinsippene for eksperimentell bestemmelse av molekylvektfordeling (og dens ulike typer gjennomsnitt).
  • Bestemme en biopolymers form og utstrekning i løsning ut fra fysikalske data.
  • Bruke enkle modeller for depolymerisering av polysakkarider: kinetikk og reaksjonsmekanismer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, teori- og regneøvinger, laboratorieøvinger. Emnet undervises på engelsk dersom internasjonale masterstudenter følger emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Kursmateriell

Hoveddelen av emnet dekkes av et kompendium og pdf-filer på Blackboard. Disse oppdateres og tilpasses årlig i forkant av undervisningen.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIK4035 7.5
BT8135 7.5 HØST 2011
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bioteknologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU