TBT4110 - Mikrobiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i følgende temaer: Oppbygning av og karakteristiske egenskaper hos prokaryote mikroorganismer, dvs. bakterier og archaebakterier. Deres vekst, ernæring og toleranse for fysikalske påvirkninger. Bakteriers energimetabolisme, herunder forgjæring, aerob og anaerob respirasjon, omsetning av uorganiske forbindelser og fotosyntese. Egenskaper hos bakterievirus og deres reproduksjon. Bakteriell mutagenese og genetikk, herunder genoverføring ved transformasjon, transduksjon og konjugasjon. Taksonomi og evolusjon. Beskrivelse av utvalgte grupper av bakterier. Antibiotika og mekanismer for antibiotika resistens. Mikrobe-vert interaksjoner. Øvinger: Mikroskopi og mikrobiell arbeidsteknikk. Anrikning og isolering av bakterier og archaebakterier fra naturlig materiale. Fysiologiske eksperimenter og kvantitativ mikrobiologisk analyse.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne:
- Grunnleggende mikrobielle arbeidsteknikker (eks. sterilteknikk, mikroskopering, tradisjonelle mikrobielle tester).
- Mikrobiell fylogeni og beskrive alle former for mikrobiell energimetabolisme.
-Beskrive en bakteriecelles oppbygging og sentrale prosesser i celledeling.
- Beskrive grunnleggende prinsipper for dyrking av mikroorganismer i laboratorier, inkl. sammensetting av næringsmedier.
- Beskrive inndelingen av virus og sentrale egenskaper til virus i de sju forskjellige gruppene.
- Gi en generell oversikt over eukaryote mikroorganismer.
- Beskrive egenskaper og spesielle karakteristiske trekk ved utvalgte bakterier, inkl. deres mulige industrielle anvendelsesområder.
- Ha grunnleggende kunnskap om mikrobe-vert samspillet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Øvinger i laboratoriet (programmert, men utført av den enkelte student) som må være gjennomført og laboratorierapport må være godkjent for adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Madigan, Martinko, Bender, Buckley and Stahl: Brock Biology of Microorganisms, 14.utgave, Pearson Education inc. (2015). Fortrinnsvis utgave med tilgang på nettressurser.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIK4009 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.