TBT4107 - Biokjemi 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Biosyntese av: triglycerider, fosfolipider og isopentinderiverte lipider. Aminosyre, tetrahydropyroll og nukleotid metabolisme. Regulering av den sentrale metabolismen på ulike nivåer: Substrat nivå, allosteri, kovalent modifikasjon, hormonell regulering, forsterkningskaskader og signaltransduksjon. Regulering på gen-nivå: transkripsjon og translasjons kontroll. Integrert metabolisme og metabolske profiler i enkelt- organer. Laboratorieøvinger.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten:
- Ha en oversikt over metabolisme av de viktigste biomolekylgruppene (reaksjonstyper og coenzymer).
- Ha en grunnleggende forståelse av mekanismene som regulerer disse prosessene på ulike nivåer.
- Ha kjennskap til grunnleggende biokjemiske metoder/teknikker.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Obligatoriske øvinger med godkjent øvingsrapport.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Godkjent laboratoriekurs i TBT4102 Biokjemi 1 eller tilsvarende.

Kursmateriell

D. L. Nelson, & M.M. Cox: Lehninger. Principles of Biochemistry, 6th edition. W.H. Freeman, 2013.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBT4105 7.5 01.09.2008

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.