course-details-portlet

TBT4102 - Biokjemi 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Karbohydrater og polysakkarider. Aminosyrer og proteinenes kjemiske struktur og romlige anordning. Enzymer, kinetikk og virkemåte. Biokjemisk energetikk. Karbohydratmetabolisme. Prinsipper for energiomsetningen i en celle. Biologiske membraner. Biosyntese av karbohydrater og fettsyrer. Nukleinsyrer, kjemisk struktur. Replikasjon, transkripsjon og biosyntese av protein.

Læringsutbytte

Kunnskap
-Studenten kan presentere oppbygging og funksjon til de biokjemisk viktige forbindelsene karbohydrater, lipider, proteiner og nukleinsyrer.
-Studenten har grunnleggende kunnskap om metabolske prosesser som glykolysen, sitronsyresyklusen og elektrontransportkjeden.
-Studenten har grunnleggende kunnskap om syntese av DNA (replikasjon), syntese av RNA (transkripsjon) og proteinsyntesen (translasjon).

Ferdigheter
-Studenten kan gjennomføre enkle biokjemiske forsøk.
-Studenten kan formidle resultater fra biokjemiske laboratorieforsøk i enkle rapporter.
-Studenten kan formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Obligatoriske laboratorieøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

D. L. Nelson, & M.M. Cox: Lehninger. Principles of Biochemistry, 7th edition. W.H. Freeman, 2017.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBT4160 3.7 01.09.2008
TBT4100 7.5 01.09.2008
HBIOA1003 7.5
HBIOT1014 6.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2019

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 02.12.2019 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 29
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 81
SL317 Sluppenvegen 14 1
SL274 Sluppenvegen 14 3
SL321 Sluppenvegen 14 2
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 65
SL410 orange sone Sluppenvegen 14 13
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU