course-details-portlet

TBT4102 - Biokjemi 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Karbohydrater og polysakkarider. Aminosyrer og proteinenes kjemiske struktur og romlige anordning. Enzymer, kinetikk og virkemåte. Biokjemisk energetikk. Karbohydratmetabolisme. Prinsipper for energiomsetningen i en celle. Biologiske membraner. Biosyntese av karbohydrater og fettsyrer. Nukleinsyrer, kjemisk struktur. Replikasjon, transkripsjon og biosyntese av protein.

Læringsutbytte

Kunnskap
-Studenten kan presentere oppbygging og funksjon til de biokjemisk viktige forbindelsene karbohydrater, lipider, proteiner og nukleinsyrer.
-Studenten har grunnleggende kunnskap om metabolske prosesser som glykolysen, sitronsyresyklusen og elektrontransportkjeden.
-Studenten har grunnleggende kunnskap om syntese av DNA (replikasjon), syntese av RNA (transkripsjon) og proteinsyntesen (translasjon).

Ferdigheter
-Studenten kan gjennomføre enkle biokjemiske forsøk.
-Studenten kan formidle resultater fra biokjemiske laboratorieforsøk i enkle rapporter.
-Studenten kan formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Obligatoriske laboratorieøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

D. L. Nelson, & M.M. Cox: Lehninger. Principles of Biochemistry, 7th edition. W.H. Freeman, 2017.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBT4160 3.7 01.09.2008
TBT4100 7.5 01.09.2008
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2019

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 02.12.2019 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 81
SL274 Sluppenvegen 14 3
SL321 Sluppenvegen 14 2
SL410 orange sone Sluppenvegen 14 13
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 29
SL317 Sluppenvegen 14 1
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 65
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU