course-details-portlet

TBA4260 - Islaster på arktiske konstruksjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 1 timer E

Faglig innhold

Metoder og prinsipper for å beregne islaster og lastvirkning på arktiske marine konstruksjoner, både utskjærs og kystnære konstruksjoner. Både bunnfaste og flytende kostruksjoner blir behandlet.
Emnet er delt inn i 4 deler: a) Islaster og lastvirkning på flytende konstruksjoner, inkludert hydrodynamiske effekter b) Islaster og lastvirkning på bunnfaste konstruksjoner, i særdeleshet dynamiske effekter c) Iskrefter fra skrugarder, og d) Skalerte bassengtester for arktiske konstruksjoner og skip. Det vil bli gitt en kort innføring i relevant isbeskrivelse, grundig beskrivelse av forutsetninger for de ulike modellene, inkludert isens deformasjonsmønster og interaksjon med konstruksjonen. Både enkle ingeniørmodeller og avanserte modeller blir diskutert og beskrevet. Et vesentlig punkt er hvordan isens oppførsel påvirker konstruksjonens oppførsel på en annen måte enn ved bølge og vindlaster.

Læringsutbytte

Studenten skal ha generell kompetanse og kunnskap om:
- Standard metoder for å beregne krefter fra is på flytende og faste arktiske konstruksjoner, både utaskjærs og kystnære konstruksjoner.
- Grunnleggende forutsetninger og begrensninger for Standard metodene.
- Avanserte modeller for estimering av last og lastvirkning fra det marine arktiske miljøet.
- Prinsipper og praktiske løsninger for skalerte basseng tester med is

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Forkunnskapskrav

Matematikk, statistikk og mekanikk tilsvarende 3 årig bygg, maskin eller marinteknisk utdanning.

Kursmateriell

Kompendier og artikler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Marin byggteknikk
 • Konstruksjonsteknikk
 • Havbruk
 • Konstruksjonsdynamikk
 • Betongkonstruksjoner
 • Konstruksjonsmekanikk
 • Marine konstruksjoner
 • Geoteknikk
 • Marin teknologi
 • Marin hydrodynamikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen (1) 100/100 E 10.12.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form is changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU