course-details-portlet

TBA4177 - Brannsikkerhet i byggverk, videregående kurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet tar for seg ulike tema innenfor brannteknikk og bygningsmessig brannvern. Dette omfatter prinsippene for analyser, prosjektering og utførelse av byggverk med ulike krav til brannsikkerhet, blant annet analytisk brannprosjektering. Hvordan man kan oppnå ønsket sikkerhetsnivå ved ulike brannsikringstiltak vil bli gjennomgått. Emnet gir kunnskap om materialers branntekniske egenskaper, konstruksjoners brannmotstand og brannsikringstiltak, og gir en innføring i prinsipper for metoder og simuleringsverktøy som anvendes i brannprosjektering. Studentene vil gjennom emnet få grunnlag for utøvelse av brannteknisk prosjektering og rådgiving..

Læringsutbytte

Kunnskap: Dybdekunnskap om prinsipper, metoder og verktøy for å dokumentere tilfredsstillelse av krav til brannsikkerhet i byggverk gjennom brannteknisk prosjektering.

Ferdigheter: Forstå sammenhenger og viktige aspekter knyttet til brannsikkerhet på et slikt nivå at man kan utføre kvalitative risikovurderinger og utarbeide brannsikkerhetsstrategier.

Generell kompetanse: Relativt god kjennskap til materialers branntekniske egenskaper, branntekniske testmetoder, og modellering av brannutvikling og evakuering. Ha oversikt over relevante lover, forskrifter og standarder som omhandler brannsikkerhet, og hvordan disse påvirker brannprosjekteringen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. 2/3 av øvingene kreves godkjent for å få adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen kan ved utsatt eksamen bli endret til muntlig.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Brannteknikk
  • Bygningsteknikk
  • Sikkerhet og pålitelighet
  • Konstruksjonsteknikk
  • Bygningsmaterialer
  • Risikoanalyse
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 22.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 20
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU