course-details-portlet

TBA4175 - Brannteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet omfatter brann som risiko og samfunnsproblem. Relevante lover, forskrifter og regelverk. Branndynamikk - som omfatter kjemiske og fysikalske forhold, varmetransport, utvikling og spredning av brann, røyk og giftige gasser, beskrivelse av brannforløp. Materialers bidrag til brann, konstruksjoners brannmotstand. Respons til konstruksjoner, installasjoner og mennesker ved branneksponering. Brannteknisk prøving og klassifisering. Tiltak for å hindre og begrense brann, aktiv og passiv brannsikring. Brannteknisk prosjektering.

Læringsutbytte

Kunnskap: Ha innsikt om brannrisiko, brannforløp og brannsikkerhet i byggverk.

Ferdigheter: Kjenne til prinsipper for å beregne og vurdere faktorer og størrelser knyttet til brannutvikling og respons til mennesker og bygningsdeler i en brannsituasjon, kunne gjennomføre enkel risikoanalyse av brann i byggverk.

Generell kompetanse: Ha grunnlag for å kunne gjennomføre enklere brannteknisk prosjektering av byggverk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske øvinger. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlige øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIB3050 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Brannteknikk
  • Bygningsteknikk
  • Sikkerhet og pålitelighet
  • Konstruksjonsteknikk
  • Forbrenning
  • Bygningsmaterialer
  • Risikoanalyse
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 28.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL410 Sluppenvegen 14 51
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU