course-details-portlet

TBA4140 - Murkonstruksjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Fasthetslære for bærende murverk av tegl- og blokkmaterialer. Dimensjonering av vegger, søyler og bjelker/overdekninger i uarmert og armert murverk. Sammensetning av og egenskaper for murverkets delmaterialer og ferdig murverk. Bruk av enkle statiske modeller for beregning og dimensjonering av bygninger og bygningsdeler av bærende murverk. Prosjektering, utforming og utførelse av bygningsdeler og detaljer. Utførelse av murverksarbeider.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studentene grunnleggende kunnskap i dimensjonering og prosjektering av murkonstruksjoner og bygninger i murverk inkludert ombygging/rehabilitering.

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap om:

 • Fasthetslære for bærende murverk av tegl- og blokkmaterialer.
 • Dimensjonering av vegger, søyler og bjelker/overdekninger i uarmert og armert murverk.
 • Sammensetning av og egenskaper for murverkets delmaterialer og ferdig murverk.
 • Bruk av enkle statiske modeller for beregning og dimensjonering av bygninger og bygningsdeler av bærende murverk.
 • Prosjektering, utforming og utførelse av bygningsdeler og detaljer.
 • Utførelse av murverksarbeider.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Dimensjonere og kapasitetskontrollere lastbærende vegger, søyler og bjelker/overdekninger.
 • Forklare statisk virkemåte til murkonstruksjoner.
 • Beskrive tiltak for fuktsikring, varmeisolering, lydisolering og brannisolering av murkonstruksjoner.
 • Dimensjonere bevegelsesfuger i murverk.
 • Velge materialer og utførelse for bestandige murkonstruksjoner.
 • Skissere utforming og materialbruk i bygningsdeler og tilslutningsdetaljer.

Generell kompetanse

Studenten har:

 • En praktisk anvendelig forståelse for krav, påkjenninger og byggetekniske, bygningsfysiske og materialmessige sammenhenger som grunnlag for utforming av bygningsdeler og bygninger som oppfyller krav til pålitelighet, funksjonsdyktighet og bærekraft.
 • God bakgrunn for å kommunisere med andre fagdisipliner (arkitekt, VVS, EL, Brann etc) som er involvert i prosjektering, bygging og drift av bygninger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske regne- og laboratorieøvinger. Undervisningen gjennomføres i samarbeid med Institutt for konstruksjonsteknikk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Kompendiesamling.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIB3020 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 15.12.2022 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
DI42 Idrettssenteret (Dragvoll) 2
Storhall del 1 Idrettssenteret (Dragvoll) 26
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU