course-details-portlet

TBA4135 - Byggeprosess Grunnkurs

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Faglig innhold

Emnet gir en introduksjon til Prosjektledelse og anleggsteknikk. Sentrale tema er: Rammebetingelser for BA-prosjekter. Organisering av planlegging, prosjektering og produksjon (parter, roller, ansvar, kontraktstrategier). Økonomi i planleggingsfasen (budsjett, lønnsomhetsanalyser, beskrivelsestekster, anbud). Byggeprosess (byggeprosjektets faser og delprosesser inklusiv offentlige prosesser). HMS og miljøstyring.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten skal ha kunnskap om organisasjon og økonomi i gjennomføringen av en byggeprosess, hvilke rammebetingelser, hjelpemidler og ansvar en har å forholde seg til i prosessen og viktigheten av HMS i byggeprosessen. Ferdigheter: Kandidaten kan benytte verktøy for å lage budsjett, kalkulere anbud, metoder for å analysere lønnsomhet i byggeprosjekt og ulike HMS-indikatorer. Generell kompetanse: Kandidaten kan forstå hvordan en byggeprosess utvikler seg fra et behov til et faktisk byggverk og forstå fagterminologi som benyttes i byggeprosessen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger.

Kursmateriell

Bygglex, kompendium og lærebok (Ola Lædre: Kontraktstrategi for bygg- og anleggsprosjekter).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBYG3030 7.5 HØST 2019
BYGT2330 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Prosjekt- og kvalitetsledelse
  • Organisasjons/arbeidslivsfag
  • Prosjektadministrasjon
  • Prosjektstyring i bygg og anlegg
  • Teknologiske fag
  • Økonomi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU