course-details-portlet

TBA4110 - Geoteknikk, felt- og laboratorieundersøkelser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjekt i gruppe
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjekt i gruppe 100/100

Faglig innhold

Gjennom utførelse av egne forsøk skal studenten lære teknikker for prøvetaking og boringer i felt og forsøk i laboratorium. Emnet dekker planlegging av grunnundersøkelser, teori for bestemmelse av jordarters mekaniske egenskaper, klassifisering og identifisering, styrke, stivhet og permeabilitet samt effekter av prøveforstyrrelser. Videre inkluderes praktisk instrumentering av felt- eller modellforsøk. Emnet dekker også tolking av måleresultater og prinsipper for bestemmelse av dimensjoneringsparametre.

Læringsutbytte

KunnskaperKandidaten skal ha kunnskap om:- Prinsippene for planlegging av grunnundersøkelser og prosessen rundt en geoteknisk undersøkelse av et område, aktuelle bakgrunnsmaterialer, forholdet til eksisterende infrastruktur og nødvendige forundersøkelser/tillatelser- Metoder, utstyr og gjennomføring av feltundersøkelser for geoteknisk kartlegging av jord og grunnvann, dette omfatter sonderinger, prøvetaking og instrumentering i felt og laboratorium- Metoder og utstyr for laboratorieundersøkelse av jordmaterialer for klassifisering, indekstesting, testing av permeabilitet, stivhet og styrke- Teoretisk grunnlag for å koble og utvikle sammenhengen mellom felt- og laboratorieundersøkelser og teoretiske geotekniske modeller for analyse av samvirke jord-konstruksjon og for tidsavhengige prosesser i jord.FerdigheterKandidaten kan:- Planlegge geotekniske grunnundersøkelse for forskjellige formål- Administrere geotekniske feltundersøkelser og kommunisere med grunnborere- Tolke og presentere resultater fra grunnundersøkelser. Vurdere resultater med hensyn på kvalitet og prøveforstyrrelse- Gjennomføre aktuelle laboratorieundersøkelser- Rapportere utført arbeid i form av en profesjonelt oppsatt geoteknisk undersøkelsesrapport.Generell kompetanseKandidaten kan:- Planlegge og gjennomføre eget arbeid- Arbeide i team- Kommunisere muntlig og skriftlig- Vise analytisk kompetanse, mestring av metoder, egne kritiske vurderinger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, prosjektarbeid med rapportering fra obligatorisk praktiske felt- og laboratorieøvinger. Disse undersøkelsene utføres i grupper. Kollokvier med presentasjon og diskusjon av forsøksdata. De praktiske øvingene i laboratoriet utføres i grupper a 2-3 studenter.

Mer om vurdering

Emnet vurderes ved levering av prosjektarbeid i gruppe.

Kursmateriell

Kompendium.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIB2020 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Konstruksjonsteknikk
  • Geoteknikk
  • Bygg- og anleggsteknikk
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjekt i gruppe

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Prosjekt i gruppe 100/100

Utlevering
27.11.2023

Innlevering
18.12.2023


10:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU