course-details-portlet

SYG3106 - Pasientsikkerhet

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 2 uker A

Faglig innhold

Teamene omfatter
- Pasientsikkerhet i historisk perspektiv
- Pasientsikkerhetsarbeid i Norge og den vestlige verden
- Individ- og systemperspektiv innen pasientsikkerhet og forbedringsarbeid
- Pasientsikkerhet i lys av en Human Factors tilnærming
- Teamarbeid basert på prinsipper (elementer?) fra Team Stepps
- Pasientsikkerhetskultur
- Brukermedvirkning

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har
- inngående kunnskap om pasientsikkerhet og forbedringsarbeid
- inngående kunnskap og forståelse av evidens innen selvvalgt tema for forbedringsarbeidet
- inngående kunnskap om metoder og verktøy i forbedringsarbeid
- kunnskap om innovasjon og implementering av kunnskap og endringsprosesser

Ferdigheter
Kandidaten kan
- identifisere og problematisere muligheter og hindringer for pasientsikkerhets- og forbedringsarbeid
- planlegge et forbedringsarbeid i klinisk sykepleie
- beskrive hva et systematisk kvalitets- og forbedringsarbeid innebærer

Generell kompetanse
Kandidaten kan
- identifisere behov for pasientsikkerhets- og forbedringsarbeid
- vurdere tiltak med hensyn til pasientsikkerhet og forbedringsarbeidLæringsformer og aktiviteter

Ressursforelesninger, individuelle studier, gruppearbeid, seminar og muntlig presentasjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • 2 skriftlige innleveringer
  • Deltakelse i ett seminar

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen i gruppe (2-4 studenter).

Utsatt eksamen:
Utsatt eksamen/kontinuasjon i august.


Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Fullført bachelor i sykepleie.


Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYA3106 7.5 01.09.2019
SYT3106 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Helse- og sosialfag
  • Medisin
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering 09.11.2020

Innlevering 16.11.2020

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering 15.03.2021

Innlevering 22.03.2021

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU