course-details-portlet

SYG3010 - Etikk i klinisk sykepleie

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Etisk teori og etisk argumentasjon.

Etiske dilemmaer:

 • Overbehandling og begrensning av livsforlengende behandling.
 • Prioriteringer.
 • Paternalisme versus pasientmedvirkning.
 • Hensyn til pårørende.

Håndtering av etiske dilemmaer:

 • Etisk analyse og beslutningsmodeller.
 • Klinisk etikkomitéer og kollegiale støttesystemer.
 • Lover og retningslinjer.
 • Faglig og etisk skjønn.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

 • Har inngående kunnskap og innsikt i ulike etiske teorier og argumentasjon
 • Har inngående kunnskap om etiske dilemmaer i sykepleiepraksis
 • Har inngående kunnskap om analyse og håndtering av etiske dilemmaer
 • Har kunnskaper om interne og eksterne støttesystemer i etisk vanskelige situasjoner

Ferdigheter

Kandidaten:

 • Identifiserer og analysere etiske dilemmaer i klinisk sykepleie
 • Argumenterer etisk for egne synspunkter og handlingsvalg i etiske vanskelige situasjoner
 • Samarbeider med pasienter, pårørende, kollegaer og andre yrkesutøvere for å forebygge og håndtere konkrete etiske dilemmaer

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Er bevisst sitt faglige- og etiske ansvar i møte med vanskelige etiske situasjoner.
 • Anvender ferdighet i etikk i samarbeid med pasient, pårørende, kollegaer og andre helseinstitusjoner.
 • Har innsikt i sykepleieprofesjonens maktposisjon i møte med pasient og pårørende
 • Kan formidle etiske problemstillinger fra sin kliniske praksis

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har samlingsbasert undervisning med forelesning, gruppearbeid, seminar og selvstudium.

Det tas forbehold om at emnet SYG3010 har minimum 5 påmeldte studenter for at det gjennomføres.

Obligatoriske aktiviteter

 • 2 seminaroppgaver i gruppe
 • Deltakelse på 2 seminarer

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:

 • 2 seminaroppgaver i gruppe
 • Deltakelse på to seminarer

Obligatoriske arbeidskrav er som hovedregel gyldig i et kalenderår, men studenten kan søke instituttet om utvidet gyldighet.

For å få gå opp til eksamen må de obligatoriske arbeidskravene være bestått.

Eksamen: Hjemmeoppgave over en uke, 2500 ord +/- 10 %.

Utsatt eksamen/kontinuasjon: Hjemmeoppgaven kan forbedres én gang.

Forkunnskapskrav

Fullført bachelorgrad i sykepleie.

Kursmateriell

Kursmateriell publiseres i emnets Blackboardrom ved semesteroppstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYT3010 7.5 HØST 2019
SYA3010 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Etikk
 • Helse- og sosialfag
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU