course-details-portlet

SPRÅK8867 - Språkvitenskapelige teorier og metoder

Om emnet

Nytt fra studieåret 2021/2022

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet består av diskusjoner og refleksjoner omkring teoretiske eller metodiske tekster som er av betydning for deltakernes forskningsprosjekter.

Læringsutbytte

Kandidaten skal etter endt deltakelse ha oppnådd:

Kunnskap

- om sentrale teoretiske og metodiske problemstillinger innen språkvitenskapen og kunne redegjøre for disse.

Ferdigheter

- kunne drøfte teoretiske utlegninger, resonnementer og faglig argumentasjon, også ut over egne fagspesifikke rammer.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er seminarbasert. Deltakeren skal holde tre innlegg ved tre ulike seminarer, en presentasjon av eget ph.d.-prosjekt, samt to presentasjoner av fagtekster. Etter presentasjon og kommentarer gjøres teksten til gjenstand for felles diskusjon. Deltageren forventes også å fungere som kommentator til andres innlegg. Kandidaten skal i løpet av kurset levere inn tre akademiske tekster av relevans for avhandlingen eller senere arbeid, f.eks. et sammendrag av en artikkel, et konferanse-sammendrag (‘abstract’), en fagfellevurdering og/eller en litteraturgjennomgang (‘literature review’), til sammen ca. 5000 ord.

Dersom det er mange påmeldte, kan en av de muntlige aktivitetene måtte byttes ut med en kort skriftlig innlevering.

Ved for stor interesse vil interne kandidater prioriteres.

En redusert versjon av kurset (med færre studiepoeng og redusert arbeidsmengde) kan avtales med kursleder.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter

Deltakelse på 5 seminarer (à 3 timer) og muntlige presentasjoner.

Spesielle vilkår

Aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til et ph.d.-program.

Kursmateriell

Opplyses ved oppstart og bestemmes på bakgrunn av gruppens sammensetning og faglige behov.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Språkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Det humanistiske fakultet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU