course-details-portlet

SPRÅK8861 - Språkvitenskapelige metoder

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2022/2023

Faglig innhold

Det blir gitt undervisning i et utvalg kvalitative og kvantitative metoder slik de brukes eller kan brukes i forskningsoppgaver som doktorgradsstudenter arbeider eller har arbeidet med.

Læringsutbytte

Kandidaten har kunnskap om grunnleggende kvalitative og kvantitative metoder innen språkvitenskap, og kan bruke denne til å foreta avveininger med hensyn til hvilke metodiske tilnærminger som best kan sikre kvaliteten i doktorgradsarbeidet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning. Essay skal knytte eget prosjekt til teori og metode.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til et ph.d.-program.

Kursmateriell

Pensum opplyses ved oppstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Humanistiske fag
  • Språkfag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Det humanistiske fakultet

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU